Education Information

Education Information

 • 2015 - 2020 Doctorate

  Erciyes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

 • 2013 - 2015 Postgraduate

  Firat University, Instıtute Of Socıal Scıences, İletişim Bilimleri (Yl), Turkey

 • 2004 - 2007 Undergraduate

  Universitaet Wien, İletişim Bilimleri, Austria

Dissertations

 • 2021 Doctorate

  Erciyes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • 2015 Postgraduate

  BASIN KURAMLARI ÇERÇEVESİNDE MEDYA- SİYASET İLİŞKİSİNİN ETİK AÇIDAN İNCELENMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

  Firat University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Bilimleri (Yl)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate German