Scientific Activities

Tasks In Event Organizations

  • Eylül 2011 Üniversiteler Arasında Kimya Alanında Bilgi Alışverişi ve Ortak Projeler Geliştirilmesi Çalıştayı

    Workshop Organization

    Gürbüz N., Özdemir İ.

    Malatya, Turkey