Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

KARDİYOVASKÜLER HASTALIĞA SAHİP BİREYLERDE KORONAVİRÜS-19 FOBİSİ VE DEPRESYONUN DEĞERLENDİRİLMESİ

6. PSIKIYATRI ZIRVESI & 13. ANKSIYETE KONGRESI, Antalya, Turkey, 4 - 07 November 2021, pp.174

The Relationship Between Body Image and Interest in Cosmetic Procedures with Sexual Satisfaction

1ST INTERNATIONAL DR. SAFIYE ALI MULTIDICIPLINARY STUDIES CONGRESS IN HEALTH SCIENCES, online, Turkey, 6 - 07 August 2021, pp.53

Covid-19 Pandemi Sürecinde Aile Hekimlerinde Tükenmişlik Düzeyleri ve İlişkili Faktörler

6. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Aile Hekimliği Kongresi 2021, İzmir, Turkey, 16 - 18 April 2021, vol.18

Pandeminin Ruh Sağlığı Hizmetlerine Etkisi

10. International Trakya Family Medicine Congress, Edirne, Turkey, 25 - 27 March 2021, pp.135

Kronik ürtikerli hastalarda çocukluk çağı travmasının rolü

13. Çukurova Dermatoloji Günleri Dermatolojide Tedavi - 4, online, Turkey, 11 - 14 November 2020, pp.20-21

Sitalopram kullanımıyla ilişkili spontan ejekülasyon

43.Ulusal psikiyatri kongresi ve şizofreni sempozyumu, İstanbul, Turkey, 23 - 27 October 2007, pp.294

Hahimato troiditi olan iki uçlu bozukluk hastasında Capgras ve Fregoli sendromu birlikteliği

43.Ulusal psikiyatri kongresi ve şizofreni sempozyumu, İstanbul, Turkey, 23 - 27 October 2007, pp.220

Görsel ilüzyonlarla başvuran SLE olgusu

43.Ulusal psikiyatri kongresi ve şizofreni sempozyumu, İstanbul, Turkey, 23 - 27 October 2007, pp.282

Ketiyapinin indüklemiş olabileceği huzursuz bacaklar sendromu

43.Ulusal psikiyatri kongresi ve şizofreni sempozyumu, İstanbul, Turkey, 23 - 27 October 2007, pp.271

Aripiprazol ile düzelen huzursuz bacaklar sendromu ve trikotilomani

43.Ulusal psikiyatri kongresi ve şizofreni sempozyumu, İstanbul, Turkey, 23 - 27 October 2007, pp.295

Büyüsel düşüncenin eşlik ettiği frontal lob sendromu

42.Ulusal psikiyatri kongresi, İstanbul, Turkey, 1 - 05 November 2006, pp.480-481

Books & Book Chapters

PSİKİYATRİDE YAPAY ZEKA

in: Sağlıkta Son Trendler II, Can ÖZLÜ Mehmet Ali GEDİK Hilmi Sefa YANGAL Aysun ÖZLÜ Aziz Rodan SAROHAN Yaşar ÇÖPELCİ, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.39-46, 2022

Kardiyovasküler hastalıklara psikososyal yaklaşımlar

in: İnönü Kardiyoloji, Hasan Pekdemir, Editor, İnönü üniversitesi matbaası Malatya, Malatya, pp.323-328, 2021

PANİK ATAK TEDAVİSİ

in: TIBBİ ACİLLERDE TEDAVİ REHBERİ, ERDEM TOPAL, CENGİZ YAKINCI, Editor, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ YAYIN EVİ, Malatya, pp.248-249, 2021

DELİRYUM TEDAVİSİ

in: TIBBİ ACİLLERDE TEDAVİ REHBERİ, ERDEM TOPAL, CENGİZ YAKINCI, Editor, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ YAYIN EVİ, Malatya, pp.58-59, 2021

Kilo Kaybına Neden Olan Psikiyatrik Bozukluklar

in: Gastrointestinal Sistemde Temel Semiyoloji, Ender ANILIR Yaşar ÇÖPELCI Süleyman COŞGUN Aysun ÇALIŞKAN KARTAL Tuba ERÜRKER ÖZTÜRK, Editor, Akademisyen YAYINEVİ, Ankara, pp.337-345, 2021