Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A case-control study on effects of the ATM, RAD51 and TP73 genetic variants on colorectal cancer risk

TURKISH JOURNAL OF BIOCHEMISTRY-TURK BIYOKIMYA DERGISI, cilt.44, ss.778-786, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Polymorphisms in MMP-2 and TIMP-2 in Turkish patients with prostate cancer

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.44, ss.839-843, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Thymosin beta-4 A/T polymorphism and acute coronary syndrome risk

ARCHIVES OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Association of the XRCC1 and XRCC3 Gene Variants with Type 2 Diabetes Mellitus

Turkish Journal of Molecular Biology Biotechnology, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of DNA repair genes XPD and hOGG1 in type 2 Diabetes mellitus

Medicine Science International Medical Journal, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Papiller Tiroid Kanserinde Braf T1799a Mutasyonunun Tumor Buyukluğune Etkisi

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.26-29, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of survivin gene polymorphism in patients with gastric carcinoma

Dicle Medical Journal / Dicle Tip Dergisi, cilt.39, ss.499-503, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Meme Kanserli Hastalarda TIMP2 Gen Polimorfizmlerinin Sıklığının Araştırılması

EUROPEAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCE, cilt.2, ss.101-105, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

THE EVALUATION OF THE SPHENOIDAL SINUS AND ITS RELATED ANATOMICAL STRUCTURES BY THE CONE BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY

XXIV. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MORPHOLOGICAL SCIENCES, İstanbul, Türkiye, 2 - 06 Eylül 2015, cilt.9, ss.209

MEME KANSERLİ HASTALARDA TIMP2 GEN POLİMORFİZMLERİNİN ARAŞTIRILMASI

22. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 7 - 11 Kasım 2012, cilt.28, ss.223-224