Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Bütünleşik Üretim Planlamasının Hedef Programlamayla Optimizasyonu ve Tekstil Sektöründe Bir Uygulama

Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi, vol.6, no.3, pp.171-182, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Kuru Kayısı Sektöründeki İşletmelerde Bulanık Topsis ile Tedarikçi Seçimi

Sakarya İktisat Dergisi, vol.10, no.4, pp.449-466, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Bir Gıda İşletmesinde Süreç İyileştirme Uygulaması: Dondurma Fabrikası Örneği

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.22, no.3, pp.53-72, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Tedarik Zinciri Yönetiminde Sürdürülebilirlik Uygulamaları ve Malatya İli Örneği

Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, vol.4, no.2, pp.321-342, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Sağlık İşletmelerinde Malzeme Yönetiminde Uygun Talep Tahmin Yönteminin Belirlenmesine Yönelik Bir Uygulama

19 Mayıs Sosyal Bilimler Dergisi, vol.2, no.3, pp.581-613, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Üretim Süreçlerinde Ergonomik Riskler ve Risk Değerlendirme Yöntemleri: Cıvata Fabrikasında Bir Uygulama

European Journal of Science and Technology, no.25, pp.417-441, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Sac Kesimi İçin Yeni Makine Seçiminde İş Etüdü Yaklaşımı ile Bir Uygulama

Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.2, pp.167-179, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

KBRN Personel Koruyucu Elbise Seçimi Üzerine Ahp ve Vikor Yöntemleriyle Bir Uygulama

R&S - Research Studies Anatolia Journal, vol.4, no.3, pp.207-221, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Doğrusal Programlama Tekniğiyle Üretim Planlama Yaklaşımı ve Tekstil Sektöründe Bir Uygulama

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.26, no.3, pp.247-258, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Kayısı İşletmelerinde Tedarikçi Seçim Kriterlerinin Belirlenmesi ve Değerlendirme Sisteminin Kurulması

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.3, no.1, pp.53-72, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

E-Ticaret İşletmelerinin Kargo Firması Seçimi Üzerine Vikor Yöntemiyle Bir Uygulama

Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi, vol.5, no.1, pp.4-21, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Altı Sigma Tekniğiyle Tekstil Sektöründe Çevrim Sürelerinin İyileştirilmesine Yönelik Bir Uygulama

Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.7, no.13, pp.137-147, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Ergonomik Risk Faktörlerinin Çalışanların Performans, Sadakat ve Memnuniyet Algıları Üzerindeki Etkileri: Cıvata Fabrikası Örneği

İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, vol.9, no.2, pp.359-372, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

A Java Application for Optimization of Stock Allocation in Contingency Logistics Networks: COLONOR

Journal of Academic Researches and Studies, vol.11, no.21, pp.540-553, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Süt İşletmelerinde Tedarikçi Seçim Kriterlerinin Belirlenmesine ve Değerlendirme Sisteminin Kurulmasına Yönelik Bir Araştırma

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.6, pp.185-194, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Süreç İyileştirme Uygulamaları Üzerine Bir Literatür Araştırması

Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi, vol.2, no.2, pp.213-230, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Atölye Tipi Üretim Yapan KOBİ’lerde Ergonomi: Mobilya ve Tamir Bakım Atölyeleri Örneği

İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.13, pp.80-95, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Konaklama İşletmelerinde Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm: İnönü Üniversitesi Kale Göl Otel Örneği

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.6, no.2, pp.225-234, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

GSM Operatörlerinin Sunmuş Olduğu Gençlik Kampanyalarından Gençlerin Beklentilerine ve Memnuniyetlerine Yönelik Bir Araştırma

Avrasya Bilimler Akademisi Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi, vol.2, no.2, pp.284-296, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Gri İlişkisel Analiz İle Çok Kriterli Tedarikçi Seçimi Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama

ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF THE SCHOOL OF BUSINESS, vol.38, no.2, pp.147-156, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Kalite Kontrol Sürecinin Bütünleşik Pazarlama Faaliyetleri ve Müşteri Beklentileri Üzerine Etkileri

Standard Ekonomik ve Teknik Dergi, vol.47, no.558, pp.106-111, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İmalat İşletmelerinde Ergonomi Alanında DergiPark’ta Yayınlanan Çalışmaların Bibliyometrik Analizi

IV. International Conference on Applied Economics and Finance (EXTENDED WITH SOCIAL SCIENCES), Aydın, Turkey, 28 - 30 November 2018

A Research on Problems in Existing Delivery Process in Cargo Transportation and Evaluation of New Methods: Malatya District Example

12th NCMConferences New Challenges in Industrial Engineering and Operations Management, Ankara, Turkey, 11 - 12 September 2018

Süt İşletmelerinde Tedarikçi Seçim Kriterlerinin Belirlenmesine ve Değerlendirme Sisteminin Kurulmasına Yönelik Bir Araştırma

International Conference on Empirical Economics and Social Sciences, Balıkesir, Turkey, 27 - 28 June 2018

Havayolu Şirketlerinin Lojistik Performanslarının Entropi ve Topsis Yöntemleri Kullanılarak Karşılaştırılması

International Conference on Empirical Economics and Social Sciences, Balıkesir, Turkey, 27 - 28 June 2018

Telekomünikasyon Sektöründe Mağaza Performanslarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Uygulama

International Conference on Empirical Economics and Social Sciences, Balıkesir, Turkey, 27 - 28 June 2018, pp.392

Tersine Lojistik: Literatür İncelemesi ve Gelişen Trendler

2nd International Congress on Economics and Business, SARAYBOSNA, Bosnia And Herzegovina, 30 May - 03 June 2016, pp.382-394

Tarımsal Üretimin Geliştirilmesi Yönünden Tarım Meslek Liseleri: Malatya Tarım Meslek Lisesi Örneği

12. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İzmir, Turkey, 27 September - 29 October 2012, pp.107-114

Gıda İşletmelerinde Dağıtım Planlama Problemi ve Bir Uygulama

Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, Konya, Turkey, 10 - 12 May 2012, pp.572-578 Sustainable Development

Gri İlişkisel Analiz ile Çok Kriterli Tedarikçi Seçimi Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama

9. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 15 - 17 October 2009, pp.435-443

Books & Book Chapters

İMALAT İŞLETMELERİNDE İŞ ETÜDÜ UYGULAMALARI: ELEKTRİK PANOSU ÜRETİM FABRİKASI ÖRNEĞİ

in: İŞLETME BİLİMİ ÖZGÜN ÇALIŞMALARI, ÇELEBİ FURKAN, Editor, DUVAR, İzmir, pp.196-217, 2021

DIŞ KAYNAK KULLANIMINDA ÜRET YA DA SATIN AL KARAR SÜRECİ: ENTROPİ VE TOPSİS YÖNTEMLERİ İLE BİR UYGULAMA

in: FİNANS ALANINDA UYGULAMALI GÜNCEL ÇALIŞMALAR NİCEL KARAR YÖNTEMLERİ, İŞLETME, İKTİSAT VE EKONOMETRİ PERSPEKTİFİNDEN, FENDOĞLU EDA, Editor, NOBEL, Ankara, pp.113-128, 2021

MEVCUT VE POTANSİYEL TEDARİKÇİLERİN BELİRLENMESİNDE ARAS VE GİA YÖNTEMLERİ: SÜT SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

in: ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE GÜNCEL UYGULAMALAR, FENDOĞLU EDA, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.51-80, 2021

UNDERLYING ELEMENT OF PRODUCTIVITY: QUALITY – A CASE STUDY IN MEDICAL SERVICES

in: ADVANCES IN PRODUCTIVITY RESEARCHES, ERDİNÇ KOÇ, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.75-116, 2020