Education Information

Education Information

 • 2008 - 2013 Doctorate

  Erciyes University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Turkey

 • 2005 - 2008 Postgraduate

  Inonu University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Turkey

 • 2001 - 2005 Undergraduate

  Kirikkale University, Faculty Of Engıneerıng, Department Of Industrıal Engıneerıng, Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  Bütünleşik lojistik ağ tasarımı ve araç rotalama problemleri: Bir model önerisi ve uygulama

  Erciyes University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 2008 Postgraduate

  Kalite kontrol yöntemleri ve uygulamada karşılaşılan sorunlar (Malatya Organize Sanayi Bölgesindeki üretici işletmeler üzerine bir uygulama)

  Inonu University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü