Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Zat Sıfat İlişkisi Bağlamında İlahi Bilgi

Hikmet Yurdu , vol.7, no.13, pp.127-141, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Mâtürîdî de Bilgi Problemi Kitap Tanıtımı

Hikmet Yurdu , vol.2, no.4, pp.199-206, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Kadı Abdülcebbar ın Teklif Anlayışı

Dînî Araştırmalar , vol.9, no.26, pp.211-231, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Akîde Oluşumunda Âhâd Haberlerin Bilgi Değeri

GİİAS Uluslararası Günümüzde İslami İlimler Algısı Sempozyumu I: Sünnet Algısı Bildiriler Kitabı, Gümüşhane, Turkey, 10 - 11 June 2021, pp.392-403

İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Hitabet Özgüven Düzeyleri

Yüksek Din Eğitimi Sempozyumu, Malatya, Turkey, 7 - 08 November 2019, pp.365-375

Yeni Dünya Düzeni ve Karizmatik Kült Hareketleri

İslam Ve Yorum III, Malatya, Turkey, 11 - 12 April 2019, vol.2, pp.525-538

Arabgirli Hüseyin Avni’xxde Bilginin Kaynakları ve Epistemik Değeri

Malatyalı İlim ve Fikir İnsanları, 17 - 19 November 2017

Mâtürîdî’nin Bilgi Sisteminin Teşekkülünde Akıl ve Vahyin Konumu

Uluslararası İslam ve Yorum Sempozyumu, 8 - 10 May 2017, vol.1

Eş’arî ve Kâdî Abdulcebbar’ın Teklif Konusundaki Görüşlerinin Mukayesesi

Uluslararası İmam Eş’arî ve Eş’arîlik Sempozyumu, 21 September 2014 - 23 November 2017, vol.1

Mâturîdî de Hakikat Taklid ve Tahkik Açısından İman

ULUSLARARASI İMÂM MÂTURÎDÎ SEMPOZYUMU, Eskişehir, Turkey, 28 - 30 April 2014, pp.405-411

“Selefî Anlayıştan Ehl-i Sünnet Kelamına Geçişte İmâm-ı A’zam”

İmam Azam Ulusal Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 28 April 2014 - 30 April 2015, pp.213-218

Books & Book Chapters

Ahiret Ahvali

in: Günümüz İnanç (Kelam) Problemleri, Gündoğar, Hamdi- Altun, Hilmi Kemal, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.105-128, 2023

Günümüz Müslüman İnancını Tehdit Eden Bazı Fikrî Akımlar

in: Gençliğin İnanç Problemeri, Bozkurt, Mustafa-Onay, Hamdi- Güzel, Emine, Editor, Ensar Neşriyat, İstanbul, pp.13-32, 2022

Toplumsal Güvenin İnşasında İman Esaslarının Rolü

in: İslam ve Toplumsal Güven, Yusuf Batar, Veysel Özdemir, Mustafa Bozkurt, Aykut Küçükparmak, Editor, İnönü Üniversitesi Yayınevi, Ankara, pp.3-16, 2021

Sistematik Kelam II

İnönü Üniverstesi Yayınları, Ankara, 2020

İslam Düşüncesinde Tedbir ve Tevekkül İlişkisi

in: Afet İlmihali, Mehmet Birsin-Yusuf Batar-Serkan Demir, Editor, İnönü Üniversitesi Yayınları, Malatya, pp.61-70, 2020

Hz. Muhammed(s.a.v)’xxin Davranışlarında İtidal

in: Sabit Duman Armağanı, Yahya Başkan, Editor, Sonçağ Akademi, Ankara, pp.169-186, 2020

İmam-ı A’zam Ebu Hanîfe’nin Menkıbevî Kişiliği

in: Çağları Aşan Bilge İmam-ı A’zam Ebu Hanîfe, Ali Duman, Editor, Endülüs, İstanbul, pp.43-74, 2019

İmam-ı A’zam Ebû Hanîfe’nin Menkıbevî Kişiliği

in: Çağları Aşan Bilge İmam-ı A’zam Ebû Hanîfe, Ali Duman, Editor, Endülüs, İstanbul, pp.43-74, 2019

Sistematik Kelam I

Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara, 2018

Sistematik Kelam

TDV Yayın Matbaacılık Tic.İşletmesi Basımevi, Ankara, 2016

Fahreddin Râzîi’de Bilgi Teorisi

Akçağ Basım yayın pazarlama A.Ş., Ankara, 2016

Gnostik Akımlar ve Okültizm

İnönü Üniversitesi Yayınları, Malatya, 2012

Metrics

Publication

38

Project

2

Thesis Advisory

11

Open Access

1