Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2019 - Continues Associate Professor

  Inonu University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

 • 2018 - 2019 Assistant Professor

  Inonu University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

 • 2010 - 2018 Assistant Professor

  Inonu University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

 • 2006 - 2010 Research Assistant PhD

  Inonu University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

 • 2000 - 2006 Research Assistant

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kelam

 • 1995 - 2000 Research Assistant

  Inonu University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

Managerial Experience

 • 2014 - 2017 Deputy Head of Department

  Inonu University

Non Academic Experience

 • 1991 - 1995 Öğretmen

  Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul Hasköy İlköğretim Okulu

Courses

 • Undergraduate Minor Kelam'da Bilgi Sorunu

 • Undergraduate Sistematik Kelam I

 • Undergraduate Double Major Karşılaştırmalı Bazı Kelam Konuları I

 • Undergraduate Double Major Karşılaştırmalı Bazı Kelam Konuları I

 • Undergraduate Klasik Kelam Metinleri

 • Undergraduate Sistematik Kelam I

 • Undergraduate Minor Kelam'da Bilgi Sorunu

 • Postgraduate Karşılaştırmalı Bazı Kelam Konuları I

 • Undergraduate Sistematik Kelam

 • Doctorate Kelam'da Bilgi Sorunu

 • Undergraduate Sistematik Kelam 1

 • Undergraduate Double Major Karşılaştırmalı Bazı Kelam Konuları1

 • Undergraduate SİSTEMATİK KELAM

 • Undergraduate SİSTEMATİK KELAM II

 • Undergraduate Minor KELAMDA BILGI SORUNU

 • Undergraduate Türk Kelamcilari

 • Undergraduate Double Major MODERN ÇAĞIN İNANÇ PROBLEMLERİ II

 • Undergraduate ÖĞRETMENLİK UYGULAMALARI

 • Undergraduate Double Major BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

 • Undergraduate SİSTEMATİK KELAM I

 • Undergraduate Double Major KARŞILAŞTIRMALI BAZI KELAM KONULARI I

 • Undergraduate KLASİK KELAM METİNLERİ

 • Undergraduate SİSTEMATİK KELAM II

 • Undergraduate SİSTEMATİK KELAM I

 • Undergraduate Double Major BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

 • Undergraduate Minor MUKAYESELİ KELAM PROBLEMLERİ II

 • Undergraduate Double Major KARŞILAŞTIRMALI BAZI KELAM KONULARI I

 • Undergraduate Kelam Tarihi I

 • Undergraduate Double Major MODERN ÇAĞIN İNANÇ PROBLEMLERİ II

 • Undergraduate SİSTEMATİK KELAM

 • Undergraduate Minor KELAMDA BİLGİ SORUNU

 • Undergraduate SİSTEMATİK KELAM

 • Undergraduate Double Major KARŞILAŞTIRMALI BAZI KELAM KONULARI II

 • Undergraduate KELAM YÖNTEMLERİ

 • Undergraduate SİSTEMATİK KELAM I

 • Undergraduate Minor KELAMDA BİLGİ SORUNU

 • Undergraduate Minor MUKAYESELİ KELAM PROBLEMLERİ II

 • Undergraduate Double Major ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

 • Undergraduate KLASİK KELAM METİNLERİ

 • Undergraduate TÜRK KELAMCILARI

 • Undergraduate Double Major KARŞILAŞTIRMALI BAZI KELAM KONULARI I

 • Undergraduate SİSTEMATİK KELAM

 • Undergraduate Minor KELAMDA BİLGİ SORUNU

 • Undergraduate Double Major KARŞILAŞTIRMALI BAZI KELAM KONULARI I

 • Undergraduate TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI

 • Undergraduate Minor MUKAYESELİ KELAM PROBLEMLERİ II

 • Undergraduate KLASİK KELAM METİNLERİ

 • Undergraduate BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

 • Undergraduate Double Major ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

 • Undergraduate SİSTEMATİK KELAM I

 • Undergraduate TÜRK KELAMCILARI

 • Undergraduate ÇAĞDAŞ İSLAM DÜŞÜNÜRLERİ

 • Undergraduate SİSTEMATİK KELAM

 • Undergraduate BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

 • Undergraduate GÜNÜMÜZ KELAM PROBLEMLERİ

 • Undergraduate Double Major ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

 • Undergraduate ÖĞRETMENLİK UYGULAMALARI

 • Undergraduate Double Major KARŞILAŞTIRMALI BAZI KELAM KONULARI I

 • Undergraduate Minor MUKAYESELİ KELAM PROBLEMLERİ II

 • Undergraduate Double Major SON DÖNEM OSMANLI DÜŞÜNCESİ VE KELAMI

 • Undergraduate SİSTEMATİK KELAM I

 • Undergraduate KLASİK KELAM METİNLERİ

 • Undergraduate Minor MUKAYESELİ KELAM PROBLEMLERİ I

 • Undergraduate ÇAĞDAŞ İSLAM DÜŞÜNÜRLERİ

 • Undergraduate KLASİK KELAM METİNLERİ

 • Undergraduate SİSTEMATİK KELAM

 • Undergraduate KELAM YÖNTEMLERİ

 • Undergraduate TÜRK KELAMCILARI

 • Undergraduate Minor KELAMDA BİLGİ SORUNU

 • Undergraduate Double Major ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

 • Undergraduate Double Major MODERN ÇAĞIN İNANÇ PROBLEMLERİ II

 • Undergraduate GÜNÜMÜZ KELAM PROBLEMLERİ

 • Undergraduate İSLAM İNANÇ ESASLARI

 • Undergraduate Minor MODERN ÇAĞIN İNANÇ PROBLEMLERİ II

 • Undergraduate SİSTEMATİK KELAM II

 • Undergraduate Türk Kelamcıları

 • Undergraduate KELAM TARİHİ

 • Undergraduate Kelam Okulları

 • Undergraduate GÜNÜMÜZ KELAM PROBLEMLERİ

 • Undergraduate Minor MUKAYESELİ KELAM PROBLEMLERİ I

 • Undergraduate Minor KLASİK KELAM METİNLERİ II

 • Undergraduate SİSTEMATİK KELAM

 • Undergraduate Minor KELAMDA BİLGİ SORUNU

 • Undergraduate Minor MUKAYESELİ KELAM PROBLEMLERİ II

 • Undergraduate Sistematik Kelam I

 • Undergraduate Sistematik Kelam I

 • Undergraduate Double Major Araştırma Yöntemleri

 • Undergraduate Türk Kelamcıları

 • Undergraduate SİSTEMATİK KELAM

 • Undergraduate Minor BİLGİ TEORİSİ

 • Undergraduate Double Major Son Dönem Osmanlı Düşüncesi ve Kelamı

 • Undergraduate Double Major Karşılaştırmalı Bazı Kelam Konuları

 • Undergraduate İslam İnanç Esasları

 • Undergraduate Kelam Tarihi

 • Undergraduate Double Major Son Dönem Osmanlı Düşüncesi ve Kelamı

 • Undergraduate Minor BİLGİ TEORİSİ

 • Undergraduate Double Major Araştırma Yöntemleri

 • Undergraduate Sistematik Kelam

 • Undergraduate Sistematik Kelam I

 • Undergraduate Double Major Karşılaştırmalı Bazı Kelam Konuları

 • Undergraduate İslam İnanç Esasları