Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Horasan Tasavvuf Ekolü ve Özellikleri

Turkish Studies, vol.11, no.2, pp.127-148, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

BAZI ŞİÎ KAYNAKLARDA TASAVVUF VE İRFAN KAVRAMLARININ ANALİZİ

Turkish Studies, vol.11, no.5, pp.1-16, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Articles Published in Other Journals

Hakikatu’t-Tasavvuf beyne’t-Tasil ve’t-Tesir

Hikmet Yurdu, vol.12, no.23, pp.215-218, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

etj-Tasavvuf ve’t-Turuku’s-Sufiyye

Academic Knowledge, vol.1, no.1, pp.77-80, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Sûf Hareketinin İşârî Tefsiri

Hikmet Yurdu Düşünce Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, vol.12, no.23, pp.129-149, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

XIV Yüzyıl İran Tasavvuf Eğilimleri Bağlamında Tasavvuf ve İrfan a Dair

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.5, no.1, pp.171-189, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

TİMURLULAR DÖNEMİ HORASANDA ETKİLİ TARİKATLAR

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.4, no.2, pp.227-251, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Tefsirde İşaret ve Ali Semerkandi’nin Bahru’l-Ulûmundaki İşari Yaklaşımı

DOĞU ARAŞTIRMALARI A JOURNAL OF ORIENTAL STUDIES, vol.1, no.11, pp.87-102, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SÛFÎ EKONOMİ-POLİTİĞİ VE ANKARA'NIN KURUCU İKİ ŞAHSİYETİ: HACI BAYRAM-I VELÎ VE ALİ SEMERKANDÎ

ULUSLARARASI IV. HACI BAYRAM-I VELÎ SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 11 - 12 March 2019, pp.267-313

Sosyo-Kültürel Kalkınmada Cami ve Zühd Çağı Değerleri

Uluslararası Cami Sempozyumu, 8 - 09 October 2018

Nahzet-i Zühd der Asr-ı Zühd ve Niyazi-i Mısri el-Malati

5.ULUSLARARARASI NİYAZİ-İ MISRİ SEMPOZYUMU, Malatya, Turkey, 7 - 08 December 2018, pp.99-105

Kudüs Vakıflarının Durumu ve Sûf Hareketinin İsrâ Algısı

Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Kudus, Indonesia, 23 - 25 March 2018

Liberalizmin Riyâ/Tüketim Ekonomisi ve Çözüm Önerisi: Zühd Ekonomisi

İslam ve Yorum II Sempozyumu, Ankara, Turkey, 8 - 10 May 2018, vol.3, pp.159-166

Medine Zühd Ekolündenİslam’ın 3T Hareketleriyle Kudüs ve İslam Birliğine İmkân Analizi

2ND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON RELIGION AND SOCIETY, Kudus, Indonesia, 23 - 25 March 2018, pp.19-35

İslam’ın Değişimci Yüzü Sûf Hareketi’nin Arkaplan Analizi

Sosyal Bilimler Kongresi Buhara, Buhara, Uzbekistan, 17 - 22 October 2018

İbnü’l-Arabi’de Vücûd ve Kevn Alemi Anlayışı

Uluslararası İbnü’xxArabi Sempozyum, 15 - 17 October 2018

ANADOLU’DA ALİ SEMERKANDİ HAREKETİ VE BIRAKTIĞI İZLER

ANKARANIN GÖNÜL SULTANLARI, Ankara, Turkey, 11 - 12 April 2018, pp.103-125

SÛF HAREKETİNİN İŞÂRÎ TEFSİRİ

ULUSLARARASI İSLAM VE YORUM SEMPOZYUMU, Malatya, Turkey, 8 - 10 May 2017

ABDÜLHÂLİK ĞUCDEVÂNİ el-MALATÎ, VASÂYA VE“USÛL-İ SEMÂNİYE”Sİ

ULUSLARARASI MALATYALI ALİMLER VE FİKİR ADAMLARI SEMPOZYUMU, Malatya, Turkey, 17 - 19 November 2017

Proaktif Bir Sufi Hareketi Öncü İsmi Ali Semerkandi

1. Uluslararası Ali Semerkandi Çalıştayı, Ankara, Turkey, 3 - 05 June 2016, pp.120-154

MOĞOL İSTİLALARI KARŞISINDA HORASAN TASAVVUF MEKTEBİNİN TUTUMU

1.ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Madrid, Spain, 19 - 22 May 2016, pp.516-517

Books & Book Chapters

Kitabu'z-Zühd

Çıra Yayınları, İstanbul, 2019

Türkiye Filistin ve Türkiye İsrail Ticari İlişkileri

in: Dini, Tarihi ve Edebi Açıdan Kudüs, İbrahim Çelik, Mehmet Dursun Erdem, Özcan Güngör, Necip Fazıl Kurt, Halil İbrahim Doğan, Rukiye Aysun İnan, Tuğba Özen, Editor, Dün Bugün Yarın Yayınevi, İstanbul, pp.573-592, 2018

Anadolu’da Ali Semerkandi Hareketi ve Bıraktığı İzler

in: GÖNÜL SULTANLARI ŞAHSİYETLERİ VE DEĞERLERİ İLE ANKARA, İbrahim Ethem Arıoğlu, Editor, Akçağ, Ankara, 2018

5 ve 6. Ciltler

in: NÜZUL SIRASINA GÖRE KUR’AN TEFSİRİ, , Editor, EKİN YAYINLARI, İstanbul, 1997