Education Information

Education Information

 • 2008 - 2013 Doctorate

  Inonu University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik (Dr), Turkey

 • 2005 - 2008 Postgraduate

  Inonu University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Turkey

 • 1996 - 2001 Undergraduate

  Bogazici University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Physıcs, Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  Manyetik katkılanmış Bİ-2212 fiberlerin lazer yüzer bölge (LFZ) metoduyla üretimi, tanecik yönelimi ve süperiletkenlik özelliklerinin incelenmesi

  Inonu University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik (Dr)

 • 2008 Postgraduate

  Süper iletken MgB2 kalın filmlerin hazırlanması, mikroyapısal ve elektriksel özelliklerinin belirlenmesi

  Inonu University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü

Foreign Languages

 • C1 Advanced English