Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TOPLUM İLE DOĞA İLİŞKİSİNDE METABOLİK YARILMA VE KENTSEL MEKANDA ÇOCUKLUK

KAPİTALİZM VE PATERNALİZM KISKACINDA ÇOCUK SEMPOZYUMU TÜRKİYE'DE ÇOCUKLARA İLİKİN SORUNLAR VE ALTERNATİF POLİTİKA ARAYIŞI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, Malatya, Turkey, 29 - 30 November 2014, pp.176-196

HER KOŞULDA RANT DEPREM EN BÜYÜK FIRSAT TÜRKİYE DE DEPREMLER VE KENTSEL RANTIN YENIDEN DAĞITIMI

INTERNATIONAL EARTHQUAKE SYMPOSIUM KOCAELİ 2009, Kocaeli, Turkey, 17 - 19 August 2009, pp.308 Sustainable Development

ÇEVRESEL GÜVENLİK YA DA NEOLİBERALİZMİN GÜVENLİĞİ ADINA EKOLOJİK YIKIM

Küreselleşme, Demokratikleşme ve TürkiyebUluslararası Sempozyumu, Antalya, Turkey, 27 - 30 March 2008, pp.500-506

TÜRKİYE DE KAMU YÖNETİMİNDEKİ NEOLİBERAL YENİDEN YAPILANMANIN ÇEVRESEL SONUÇLARI

KAMU YÖNETİMİ FORUMU IV. KURAMDAN UYGULAMAYA (YÖNETİM VE REFORM), Muğla, Turkey, 8 - 10 November 2006, pp.87-102

DİSİPLİNLERARASI BİR ÇALIŞMA ALANI OLARAL ÇED VE ÇED EĞİTİMİ SOSYAL BİLİMLER AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME

6. ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 24 - 26 November 2005, pp.92-100

ÖĞRENCİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ AÇISINDAN ÜNİVERSİTE YERLEŞKELERİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

ÜNİVERSİTE YERLEŞKE PLANLAMASI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ 1. ULUSAL ÇALIŞTAYI, Malatya, Turkey, 16 - 18 October 2003, pp.49-56

SERMAYE MERKEZCİ ÇEVRE YAKLAŞIMI

KAMU YÖNETİMİ 1. ULUSAL KURULTAYI, Malatya, Turkey, 18 - 19 December 2003, pp.71-79

TÜRKİYE DE PLANLAMANIN BÜTÜNCÜL OLARAK KURUMSALLAŞMAMASININ ÇEVRE YÖNETİMİ AÇISINDAN SONUÇLARI

KAMU YÖNETİMİNDE PLANLAMANIN KURUMSALLAŞMASI SEMPOZYUMU, İÇEL, Turkey, 8 - 10 June 1999

ÇEVRE YÖNETİMİ ÖRGÜTLENMESİ İÇİNDE YEREL ÇEVRE KURULLARI

21. YÜZYILDA NASIL BİR KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 7 May - 09 June 1997

Books & Book Chapters

KENTLEŞEN DÜNYA, "KÜRESELLEŞME" VE YOKSULLUK: TÜRKİYE KENTLEŞMESİNE BİR BAKIŞ

in: KENT VE POLİTİKA ANTİK KENTTEN DÜNYA KENTİNE, AYŞEGÜL MENGİ, Editor, İMGE KİTABEVİ, Ankara, pp.89-106, 2016

ALMANYA KAPISINDA KALKINMA ARAYIŞINDAN GERİYE KALANLAR: FETHİYE KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ ÖRNEĞİNDE BİR İNCELEME

in: SOSYOLOJİNİN YAŞAMLA DANSI PROF DR BİRSEN GÖKÇE YE ARMAĞAN, ZUHAL GÜLER, AYTÜL KASAPOĞLU, AYLİN GÖRGÜN BARAN, Editor, SOSYOLOJİ DERNEĞİ, Ankara, pp.401-434, 2013

NEOLİBERAL BİR İNSAN HAKKI OLARAK "ÇEVRE HAKKI"

in: DEĞİŞİK BOYUTLARIYLA İNSAN HAKLARI, SELDA ÇAĞLAR, Editor, BETA, İstanbul, pp.363-384, 2010

TÜRKİYE'DE DEPREME KARŞI KIRILGANLIK AÇISINDAN KENTSEL YOKSULLUK VE KAMU POLİTİKALARI

in: TÜRKİYE PERSPEKTİFİNDEN KENT SOSYOLOJİSİ ÇALIŞMALARI, ÖRGEN UĞURLU, NİHAL ŞİRİN PINARCIOĞLU, AYŞEGÜL KANBAK, MAKBULE ŞİRİNER, Editor, Örgün Yayınevi, İstanbul, pp.309-342, 2010

TÜRKİYE'DE ÇEVRE YAZININDA KAPİTALİZM VE ÇEVRE İLİŞKİSİ: İİBF DERGİLERİNDE YAYIMLANAN ÇEVRE KONULU MAKALELER ÜZERİNDEN BİR ÇÖZÜMLEME

in: 18 YÜZYILDAN 21 YÜZYILA KAMU YÖNETİMİNDE REFORM, NECEAT AKYILDIZ, SAADET AYDIN, ARİF ERENÇİN, SELİME GÜZELSARI, NURAN AYTEMUR SAĞIROĞLU, Editor, TODAİE, Ankara, pp.537-554, 2008

Metrics

Publication

35

Thesis Advisory

17

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals