Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2016 - Continues Professor

  Inonu University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

 • 2003 - 2016 Associate Professor

  Inonu University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

 • 2000 - 2003 Assistant Professor

  Inonu University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

 • 1999 - 2000 Assistant Professor

  Mustafa Kemal Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

 • 1995 - 1999 Research Assistant

  Mustafa Kemal Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Managerial Experience

 • 2010 - Continues Head of Department

  Inonu University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Non Academic Experience

 • 2003 - Continues Öğretim üyesi (Doç.Dr.)

  İnönü Üniversitesi

 • 2000 - 2003 Öğretim üyesi (Yrd.Doç.Dr.)

  İnönü Üniversitesi

 • 1999 - 2000 Öğretim üyesi (Yrd.Doç.Dr.)

  Mustafa Kemal Üniversitesi

 • 1995 - 1999 Araştırma Görevlisi

  Mustafa Kemal Üniversitesi

Courses

 • Undergraduate KENT SOSYOLOJİSİ

 • Undergraduate ÇEVRE SORUNALARI VE POLİTİKALARI

 • Undergraduate Double Major Sosyal Bilimlerde Yöntem

 • Undergraduate Minor ÇEVRESEL GÜVENLİK

 • Undergraduate Double Major UYGULAMALI KENT VE ÇEVRE ARAŞTIRMALARI

 • Undergraduate Double Major KENTLEŞMENİN EKONOMİ POLİTİĞİ

 • Undergraduate Minor KÜRESEL EKONOMİK DÜZEN VE KENTSEL POLİTİKALAR

 • Undergraduate Double Major ÇEVRENİN EKONOMİ POLİTİĞİ

 • Undergraduate Çevre Sorunları ve Politikaları

 • Undergraduate Double Major Kentleşmenin Ekonomi Politiği

 • Undergraduate Kentleşme Politikaları

 • Undergraduate Minor Çevresel Güvenlik

 • Undergraduate Minor Yeni Dünya Düzeni ve Kentsel Politikalar

 • Undergraduate Double Major Çevrenin Ekonomi Politiği

 • Undergraduate Double Major Uygulamalı Kent ve Çevre Araştırmaları

 • Undergraduate Kent Sosyolojisi

 • Undergraduate Double Major Sosyal Bilimlerde Yöntem

 • Undergraduate Minor Yeni Dünya Düzeni ve Kentsel Politikalar

 • Undergraduate Double Major Çevrenin Ekonomi Politiği

 • Undergraduate Double Major Uygulamalı Kent ve Çevre Araştırmaları

 • Undergraduate Kentleşme Politikaları

 • Undergraduate Çevre Sorunları ve Politikaları

 • Undergraduate Double Major Kentleşmenin Ekonomi Politiği

 • Undergraduate Double Major Sosyal Bilimlerde Yöntem

 • Undergraduate Minor Çevresel Güvenlik

 • Undergraduate Kent Sosyolojisi

 • Undergraduate Kentleşme Politikaları

 • Undergraduate Double Major Çevrenin Ekonomi Politiği

 • Undergraduate Double Major Uygulamalı Kent ve Çevre Araştırmaları

 • Undergraduate Çevre Sorunları ve Politikaları

 • Undergraduate Double Major Kentleşmenin Ekonomi Politiği

 • Undergraduate Double Major Sosyal Bilimlerde Yöntem

 • Undergraduate Minor Yeni Dünya Düzeni ve Kentsel Politikalar

 • Undergraduate Kent Sosyolojisi

 • Undergraduate Minor Çevresel Güvenlik

 • Undergraduate Minor Yeni Dünya Düzeni ve Kentsel Politikalar

 • Undergraduate Double Major Kentleşmenin Ekonomi Politiği

 • Undergraduate Double Major Çevrenin Ekonomi Politiği

 • Undergraduate Kent Sosyolojisi

 • Undergraduate Kentleşme Politikaları

 • Undergraduate Çevre Sorunaları ve Politikaları

 • Undergraduate Double Major Sosyal Bilimlerde Yöntem

 • Undergraduate Double Major Uygulamalı Kent ve Çevre Araştırmaları

 • Undergraduate Minor Çevresel Güvenlik

 • Undergraduate Minor Çevresel Güvenlik

 • Undergraduate Double Major Kentleşmenin Ekonomi Politiği

 • Undergraduate Çevre Sorunaları ve Politikaları

 • Undergraduate Kentleşme Politikaları

 • Undergraduate Minor Yeni Dünya Düzeni ve Kentsel Politikalar

 • Undergraduate Çevre Sorunaları ve Politikaları

 • Undergraduate Kentleşme Politikaları

 • Undergraduate Çevre Sorunaları ve Politikaları

 • Undergraduate Kentleşme ve Çevre Sorunları-2

 • Undergraduate Kentleşme Politikaları

 • Undergraduate Kentleşme ve Çevre Sorunları-2

 • Undergraduate Çevresel Etki Değerlendirmesi-1

 • Undergraduate Çevresel Etki Değerlendirmesi-2

 • Undergraduate Kentleşme ve Çevre Sorunları-1

 • Undergraduate Çevresel Etki Değerlendirmesi-1

 • Undergraduate Kentleşme ve Çevre Sorunları-2

 • Undergraduate Çevresel Etki Değerlendirmesi-2

 • Undergraduate Kentleşme ve Çevre Sorunları-1

 • Undergraduate Kentleşme ve Çevre Sorunları-1

 • Undergraduate Çevresel Etki Değerlendirmesi-2

 • Undergraduate Çevresel Etki Değerlendirmesi-1

 • Undergraduate Kentleşme ve Çevre Sorunları-2

 • Undergraduate Çevresel Etki Değerlendirmesi-2

 • Undergraduate Kentleşme ve Çevre Sorunları-1

 • Undergraduate Çevresel Etki Değerlendirmesi-1

 • Undergraduate Kentleşme ve Çevre Sorunları-2

Advising Theses