Learning Knowledge


Doctorate
2004 - 2010
Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, Reklamcılık Ve Tanıtım (Yl) (Tezli), Turkey

Postgraduate
2001 - 2004
Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, Radyo Televizyon (Yl) (Tezli), Turkey

Undergraduate
1997 - 2001
Selcuk University, Faculty Of Communıcatıon, Department Of Radıo, Cınema And Televısıon, Turkey

Dissertations

Doctorate, Marka iletişim aracı olarak oyunreklam: Marka farkındalığı oluşturma rolü üzerine bir çalışma, Selcuk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Reklamcılık Ve Tanıtım (Yl) (Tezli), 2010
Postgraduate, Gelişen televizyon ve sinema teknolojisinin televizyon reklam filmi yapım sürecinde kullanımı, Selcuk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon (Yl) (Tezli), 2004

Academic Titles / Tasks


Professor
2023 - Continues
Inonu University, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım

Associate Professor
2018 - Continues
Inonu University, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım

Assistant Professor
2011 - 2018
Inonu University, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım

Research Assistant
2001 - 2011
Selcuk University, Faculty Of Communıcatıon, Department Of Radıo, Cınema And Televısıon

Supported Projects

 1. AYHAN A., AKYOL M., YILMAZ B., ÇİFTCİ E., ÖZDEMİR T., AYCAN E., KURTULUŞ M., AÇIKGÖZ M. G., TAŞDEMİR T., KARAÖNÇEL F., et al., Project Supported by Higher Education Institutions, Malatya, Hekimhan İlçesi'nin Turizm, Kültür ve Müzik Açısından İncelenmesi, 2018 - 2019

Articles Published in Other Journals

 1. AVRUPA ŞEHİRLERİNİN SOSYAL MEDYADA MARKA KİŞİLİĞİ SUNUMU
  Yılmaz N., AKYOL M.
  İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (İNİF E-Dergi), vol.7, no.2, pp.197-219, 2022 (Peer-Reviewed Journal)
 2. ÇOCUK YOUTUBERLARIN SOSYAL MEDYADA OLUŞTURDUĞU REKLAM İÇERİKLER
  Atmaca S., AKYOL M.
  İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi İNİF E-DERGİ, vol.6, no.2, pp.521-543, 2021 (Peer-Reviewed Journal)
 3. AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDEKİ AŞIRI SAĞ SİYASİ PARTİLERİN İSLAMOFOBİYİ KONU ALAN SİYASAL REKLAMLARI ÜZERİNE İNCELEME
  AKYOL M., Tuğ B.
  International Social Sciences Studies Journal, 2019 (Peer-Reviewed Journal)
 4. Halkla İlişkiler Bağlamında İlişki Sürdürme Stratejileri: Yatırımcı İlişkilerinde Web Siteleri Üzerine Bir Analiz
  KILINÇ Ö., AKYOL M.
  Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, vol.12, no.2, pp.656-679, 2019 (Peer-Reviewed Journal)
 5. Toplumsal Rollerdeki Çatışmanın Televizyon Reklamlarında Kullanımı: Gelin-Kaynana Çatışmasının Reklamlardaki Sunumu Üzerine Bir Değerlendirme
  ÇEKİÇ AKYOL A., AKYOL M., KILINÇ Ö.
  Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, vol.7, no.1, pp.131-154, 2019 (Peer-Reviewed Journal)
 6. Kurumsal İletişim İş İlanları Üzerine Bir Değerlendirme
  KILINÇ Ö., AKYOL M.
  İNİF E-DERGİ, vol.3, no.1, pp.65-82, 2018 (Peer-Reviewed Journal)
 7. DETERMINATION OF APPROACHES OF TEACHERS TO INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES: IMPLEMENTATION OF TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL TO MALATYA, DARENDE
  AKYOL M., ÇEKİÇ AKYOL A., ÖLÇER A. G.
  Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, vol.2, no.13, 2017 (Peer-Reviewed Journal)
 8. The use of the social media as a marketing communication tool in European airports Case study of Facebook
  ÇEKİÇ AKYOL A., AKYOL M., ÇAKI C.
  Journal of Tourism Theory and Research, vol.2, no.2, pp.82-106, 2016 (Peer-Reviewed Journal)
 9. Use of social media in a tourism destination Users generated content in turkeyholiday
  AKYOL M., ARICA f. a.
  Journal of Tourism Theory and Research, vol.2, no.2, pp.138-159, 2016 (Peer-Reviewed Journal)
 10. Avrupa Havalimanlarında Sosyal Medyanın Pazarlama İletişimi Aracı Olarak Kullanımı Facebook Örneği The Use of Social Media as a Marketing Communication Tool in European Airports Case Study of Facebook
  ÇEKİÇ AKYOL A., AKYOL M., ÇAKI C.
  Journal of Tourism Theory and Research, vol.2, no.2, pp.82-106, 2016 (Peer-Reviewed Journal)
 11. SEÇİM KAMPANYALARINDA SOSYAL MEDYA KULLANIMI FACEBOOK ve 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ
  AKYOL M.
  Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.14, no.55, pp.98-114, 2015 (Peer-Reviewed Journal)
 12. Sinema Filmlerinin Pazarlanmasında Sosyal Medyanın Kullanımı
  AKYOL M., KURUCA Y.
  AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ JOURNAL OF ACADEMIC APPROACHES, vol.6, no.1, pp.64-92, 2015 (Peer-Reviewed Journal)
 13. INTERNET AND HALAL TOURISM MARKETING
  Akyol M., Kılınç Ö.
  Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.9, no.8, pp.171-186, 2014 (Peer-Reviewed Journal)
 14. YENİ MEDYA ARAÇLARINDA GÖRSEL İLETİŞİM OTOMOBİL MARKALARININ SOSYAL MEDYA KULLANIMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
  ÇEKİÇ AKYOL A., AKYOL M., YILMAZ A.
  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ, vol.8, no.2, pp.119-131, 2014 (Peer-Reviewed Journal)
 15. Yeni Reklam Aracı Oyunreklam ın Advergame Çocuk Üzerindeki Etkisi
  ÇEKİÇ AKYOL A., AKYOL M., AKTAŞ H.
  E-Journal of New World Sciences Academy, vol.5, no.4, pp.652-672, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Books & Book Chapters

 1. ADVERGAME: Markaların Oyun Bahçesi: Advergamelerle Marka Farkındalığını İnşa Etmek
  AKYOL M.
  Literatürk, Konya, 2023
 2. Siyasal İletişim Bağlamında TikTok Kullanımı: Belediye Başkanları Örneği
  AKYOL M., Yıldırım Ş., ÇEKİÇ AKYOL A.
  in: Reklam ve Halkla İlişkiler Çalışmaları, Akyol Çekiç Ayça, Akyol Mevlüt, Editor, nobel, Ankara, pp.259-287, 2022
 3. KURUMSAL İLETİŞİM BAĞLAMINDA REKTÖRLERİN INSTAGRAM KULLANIMLARI
  Yıldırım Ş., AKYOL M.
  in: SOSYAL MEDYA VE İLETIŞIM ÇALIŞMALARI 2022, Erdoğan, Eda Balkaş; Akbulut, Nesrin Tan; Akkaya, Duygu Talih, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.76-99, 2022
 4. Pandemi Döneminde İletişim Çalışmaları
  AKYOL M., ÖZTÜRK B.
  Nobel, Ankara, 2021
 5. Covid-19 sürecinde Türkiye'de Telekominikasyon şirketlerinin sosyal medya paylaşımları üzerine bir araştırma
  AKYOL M., Ersöz F. T.
  in: Kurumsal İletişim Araştırmaları, Levent Özkoçak, Editor, Litaratürk, Konya, pp.61-100, 2021
 6. KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ REKLAMCILIK
  ÇEKİÇ AKYOL A., AKYOL M.
  in: Reklamcılığın Evrimi Kavramlar, Süreç ve Yeni Yönelimler, Erdoğan Eda , Akbulut Nesrin Tan , AkkayaDuygu Talih, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.161-183, 2021
 7. Mobil Reklamcılık
  AKYOL M., ÇEKİÇ AKYOL A.
  in: Reklamcılığın Evrimi Kavramlar, Süreç ve Yeni Yönelimler, Erdoğan Eda , Akbulut Nesrin Tan , AkkayaDuygu Talih, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.317-340, 2021
 8. Küresel Halk Sağlığı Krizi Olarak Covid-19 Pandemisi: Tüerliye ve İtalya Sağlık Bakanlığının kriz İletişimine Yönelik bir Çalışma
  AKYOL M., Bal M. A., Atmaca S.
  in: Pandemi Döneminde İletişim Çalışmaları, Akyol mevlüt, Öztürk Bahar, Editor, Nobel Bilimsel Eserler, Ankara, pp.77-111, 2021
 9. Kurumsal iletişimde sosyal sorumluluk
  AKYOL M.
  in: Kurumsal iletişimin el kitabı, zekiye tamer gencer, Editor, eğitim yayınevi, Konya, pp.135-164, 2020
 10. Ebebeynlerin çocuklarını sosyal medyada reklem aracı olarak kullanımı
  Atmaca S., AKYOL M.
  in: Dijital düzlemde iletişim, Rezal koç, Editor, Eğitim yayınevi, Konya, pp.175-193, 2020
 11. Financial Public Relations Applications done ViaInternet in Turkey: Content Analysis on Trade Banksthat are Members of the Istanbul Stock Exchange
  ÇEKİÇ AKYOL A., AKYOL M.
  in: Practice Fields in Public Relations : A Turkey Panorama, Ümit ARKLAN, Editor, Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt, pp.411-435, 2017
 12. Diyet Ürün Reklamlarında Kadın Temsili: Facebook Üzerine Bir İnceleme
  ÇEKİÇ AKYOL A., AKYOL M., KURUCA Y.
  in: İLETİŞİM ÇALIŞMALARI 2015, Prof. Dr. Aydın Ziya ÖZGÜR, Prof. Dr. Aytekin İŞMAN, Editor, Sakarya Üniversitesi Yayını 134, Sakarya, pp.381-404, 2015
 13. NEW MEDIA AND YOUTH THE DIFFERENCES BETWEEN REASONS TO USE SOCIAL NETWORK SITES AMONG YOUNG MALES AND FEMALES
  AKTAŞ H., AKYOL M., KARTAL H., GÜREL K. T.
  in: Gender Studies In The Age Of Globalization, Romana Mihaila,Efstratia Oktapoda,Nancy Honicker, Editor, Addleton Academic Publishers, New-York, pp.100-115, 2013
 14. Reklam Araştırmalarında Metinsel Analiz Yöntemi ile Anlamların İnşası ve Yapıbozumu
  ÇEKİÇ AKYOL A., AKYOL M.
  in: İletişim Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri Görsel Metin Çözümleme, Özlem Güllüoğlu, Editor, Ütopya Yayınları, Ankara, pp.234-267, 2012
 15. İLKÖĞRETİMMEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİÖĞRETMEN EL KİTABI
  ARIK M. B., ÇAĞAN K., DAMLAPINAR Z., ÖZSOY A., AYDIN H., DÖNMEZ İ. H., KILIÇATAN E. P., KILINÇ B., AYDIN D., ÇEKİÇ AKYOL A., et al.
  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Ankara, 2007

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

 1. Online Satın Alma Üzerine Bir Araştırma
  ÇEKİÇ AKYOL A., KILINÇ Ö., AKYOL M.
  18th International Symposium Communication in the Millennium, Turkey, 26 - 27 October 2021
 2. SOSYAL MEDYADA KRİZ İLETİŞİMİ: TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANI’NIN INSTAGRAM HESABI ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Atmaca S., AKYOL M.
  8. Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Çağda Kriz İletişimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 26 May 2021
 3. The Rise of Prosumer: User generated advertising
  ÇALIŞKAN S., AKYOL M.
  The WEI International Academic Conference, Barcelona, Spain, 11 - 13 February 2020, pp.50
 4. SOSYAL MEDYA VE TEKNOLOJİ KABUL MODELİ (SOSYAL MEDYA KABULMODELİ): SOSYAL MEDYANIN LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  AKYOL M., Kulaksız A.
  1. ULUSLARARASI İLETİŞİM VE YÖNETİM BİLİMLERİ KONGRESİ, Malatya, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.1483-1505
 5. 31 MART 2019 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SEÇİMLERİNDEİKTİDAR VE ANA MUHALEFET PARTİSİ BAŞKAN ADAYLARININ, SİYASAL İLETİŞİM ÇALIŞMALARINDA TWİTTER KULLANIMLARINA YÖNELİK İÇERİK ANALİZİ
  AKYOL M., Babacan Z.
  1. Uluslararası İletişim ve Yönetim Bilimleri Kongresi, Malatya, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.1506-1514
 6. Halkla İlişkiler Bağlamında İlişki Sürdürme Stratejileri: Yatırımcı İlişkilerinde Web Siteleri Üzerine Bir Analiz
  KILINÇ Ö., AKYOL M.
  Atlas I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 19 - 21 October 2018
 7. Kurumların Yıllık Raporlarında Sosyal Sorumluluk Açıklamaları: Sektörel Bir Analiz
  KILINÇ Ö., AKYOL M.
  Atlas I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Nevşehir, Turkey, 19 - 21 October 2018
 8. Kurumsal İletişim İş İlanları Üzerine Bir İçerik Analizi
  KILINÇ Ö., AKYOL M.
  II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 4 - 05 May 2018
 9. Reklamda Sanat
  ÇEKİÇ AKYOL A., AKYOL M.
  2. Uluslarası Sanat, Estetik Sempozyumu ve Sergisi, Elazığ, Turkey, 19 - 21 April 2018
 10. POLITICAL ADVERTISEMENT AND 2017 TURKISH CONSTUTIONAL REFERENDUM: AN ANALYSIS OF YES/ NO CAMPAIGNS’ TV ADVERTISEMENTS
  ÇEKİÇ AKYOL A., AKYOL M.
  3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE CHANGINGWORLD AND SOCIAL RESEARCH, Roma, Italy, 8 - 10 August 2017
 11. DETERMINING TEACHERS’ APPROACHES TO INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES: APPLICATION OF TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL IN DARENDE, MALATYA/ ÖĞRETMENLERİN BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNE YAKLAŞIMLARININ BELİRLENMESİ: TEKNOLOJİ KABUL MODELİNİN MALATYA, DARENDE’DE UYGULANMASI
  AKYOL M., ÇEKİÇ AKYOL A.
  3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE CHANGINGWORLD AND SOCIAL RESEARCH, Roma, Italy, 8 - 10 August 2017
 12. THE USE OF THE SOCIAL MEDIA AS A COMMUNICATION TOOL IN EUROPEAN AIRPORTS CASE STUDY OF FACEBOOK
  ÇEKİÇ AKYOL A., AKYOL M., ÇAKI C.
  2nd International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research, İstanbul, Turkey, 4 - 06 November 2016
 13. USE OF SOCIAL MEDIA IN A TOURISM DESTINASTION USERS GENERATED CONTENT IN turkeyholiday
  AKYOL M., Arıca F. A.
  2nd International Conference on Social Sciences and Education Research, İstanbul, Turkey, 4 - 06 November 2016
 14. ANALYSING of PRODUCT PLACEMENT in TURKISH CINEMA FROM the DIFFERENTIATION of ART MOVIE and POPULAR MOVIE TÜRK SİNEMASINDA SANAT FİLMİ VE POPÜLER FİLM AYRIMINDA ÜRÜN YERLEŞTİRME UYGULAMASININ İNCELENMESİ
  ÇEKİÇ AKYOL A., KURUCA Y., AKYOL M.
  International Conference on Social Sciencesand Education Research, Antalya, Turkey, 29 - 31 January 2015
 15. Use of Social Media in Election Campaigns Facebook and Presidential Elections in Turkey
  AKYOL M.
  WEI 2015 Barcelona European Academic Conference, Barcelona, Spain, 18 - 21 January 2015
 16. MOVIE PROMOTION THROUGH SOCIAL MEDIA
  KURUCA Y., AKYOL M.
  12th International Symposium Communication in the Millennium, Eskişehir, Turkey, 15 - 18 June 2014, pp.99-109
 17. Diyet Ürün Reklamlarında Kadın Temsili Facebook Üzerine Bir İnceleme
  ÇEKİÇ AKYOL A., AKYOL M., KURUCA Y.
  I. Uluslararası Yeni Medya Ve Kadın Sempozyumu, UŞAK ÜNİVERSİTESİ, Uşak, Turkey, 28 - 30 May 2014
 18. HALAL TOURISM
  AKYOL M., KILINÇ Ö.
  Conference of the International Journal Of Arts & Sciences, Roma, Italy, 22 - 25 October 2013, vol.7, pp.183
 19. YENİ MEDYA ARAÇLARINDA GÖRSEL İLETİŞİM OTOMOBİL MARKALARININ SOSYAL MEDYA KULLANIMLARIÜZERİNE BİR İNCELEME
  ÇEKİÇ AKYOL A., AKYOL M., YILMAZ A.
  Yeni Medya Çalışmaları I. Ulusal Kongresi, Kocaeli, Turkey, 7 - 08 May 2013, pp.541-556
 20. Online Alışveriş Alışkanlıkları ile Tüketicinin Değişen Yaşamına Bakış Sanal Mağaza Kullanım Alışkanlıklarına Yönelik Bir Araştırma
  ÇEKİÇ AKYOL A., AKYOL M.
  II. Uluslararası İletişim Sempozyumu, Bishkek, Kyrgyzstan, 2 - 04 May 2012, vol.157, pp.978-995
 21. DEMOKRASİNİN E DÖNÜŞÜMÜ
  BABACAN M. E., AKYOL M., TOPBAŞ H., ÇEKİÇ AKYOL A.
  TURGUT ÖZAL ULUSLARARASI EKONOMİ VE SİYASET KONGRESİ II, Malatya, Turkey, 12 - 20 April 2012, pp.650-667
 22. New Media and Children Children As Internet Users and Their Interest In Social Networking Sites
  AKYOL M., AKTAŞ H., ULUTAŞ S.
  International Journal of Multidisciplinary Thought, Prague, Czech Republic, 20 - 22 June 2011, vol.1, pp.115-132

Academic and Administrative Experience

2020 - Continues Vice Dean Inonu University, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım
2011 - 2022 Head of Department Inonu University, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü
2017 - 2020 Vice Dean Inonu University, İletişim Fakültesi
2017 - 2018 Head of Department Inonu University, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü
2012 - 2015 Vice Dean Inonu University, İletişim Fakültesi

Advising Theses

Akyol M., Tipografik logoların marka çağrışımı üzerindeki etkisi, Postgraduate, S.KIRTEKE(Student), 2021
Akyol M., Çocuk Youtuberların sosyal medyada oluşturduğu reklam içerikler, Postgraduate, S.ATMACA(Student), 2021
Akyol M., Avrupa Birliği ülkelerindeki aşırı sağ siyasi partilerin İslamofobiyi konu alan siyasal reklamları üzerine inceleme, Postgraduate, B.TUĞ(Student), 2019
Akyol M., Sosyal medya kullanımına ilişkin davranışların teknoloji kabul modeli bağlamında incelenmesi: Orta öğretim öğrencileri üzerine bir araştırma, Postgraduate, A.KULAKSIZ(Student), 2019
Akyol M., Sinema ve sosyal medya: Reklam aracı olarak sosyal medya kullanımı, Postgraduate, Y.KURUCA(Student), 2015
Akyol M., Yeni bir reklam mecrası: İkincil ekran, Postgraduate, A.YILMAZ(Student), 2014
Akyol M., Üreten tüketicinin yükselişi: Kullanıcıların ürettiği reklamlar, Postgraduate, S.ÇALIŞKAN(Student), 2014

Metrics

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Mass Communications and Mass Media, Advertising and Acquaint