Education Information

Education Information

 • 1984 - 1989 Doctorate

  Ankara University, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Türk İnkılap Tarihi, Turkey

 • 1982 - 1984 Postgraduate

  Ankara University, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Türk İnkılap Tarihi, Turkey

 • 1976 - 1980 Undergraduate

  Ankara University, Dil Ve Tarih, Coğrafya Fakültesi, Tarih/Genel Türk Tarihi, Turkey

Dissertations

 • 1989 Doctorate

  Milli Mücadele yıllarında İstanbul'da faaliyet gösteren gizli guruplar

  Ankara University, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi (Dr)

 • 1984 Postgraduate

  Türkiyenin Asya Sınırları

  Ankara University, Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate German