Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Dondurulmuş Salin ve Mentollü Sakızın Abdominal Cerrahi Sonrası Susuzluk Düzeyine Etkisi

Uluslararası Maldia Sağlık Bilimleri Kongresi, Malatya, Turkey, 14 - 16 October 2022

The Effect of Laughter Yoga on Depression and Serotonin Levels in Patients Undergoing Bariatric Surgery

Uluslararası Maldia Sağlık Bilimleri Kongresi, Malatya, Turkey, 14 - 16 October 2022

Ameliyathane Çalışanlarında Covid-19’a Bağlı Anksiyetenin İş Doyumuna Etkisi

4. Uluslararası 12. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 16 January 2022, pp.596

İnönü Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Covid-19 Pandemi Sürecinde Uygulamaların Yürütülmesi

Hemşirelik Eğitiminin Geleceği Sempozyumu 3: Pandemi Sürecinde Eğitimi İyileştirme Yaklaşımları, Ankara, Turkey, 27 - 29 September 2021, pp.20-25

Job Satisfaction of Nurses with and without Intensive Care Experience

3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 3 - 06 October 2019, pp.747

The Effect of Hand Massage on Postoperative Pain in Patients Undergoing Lung Surgery

3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 3 - 06 October 2019, pp.702

The Sleep Quality of Neurosurgery Clinic Inpatients

3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 3 - 06 October 2019, pp.815

The effect of bioenergy on postoperative pain in patients who underwent abdominal surgery

49th International Congress on Nursing Care Plan & Health & 50th World Congress on Men in Nursing, Rome, Italy, 16 - 18 July 2018, pp.15

The Effect of Yoga on Life Satisfaction and Depression in Patients Undergoing Colorectal Cancer Surgery

1. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.65 Sustainable Development

Kolesistektomi Ameliyatı Olan Hastalarda Ameliyat Öncesi Kaygının Ameliyat Sonrası Ağrı Üzerine Etkisi

5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 08 November 2017, pp.26

A New Area of Responsibility in Surgical Nursing: Migraine Surgery

2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 05 November 2017, pp.610-611

Histerektomi Kültürel Çağrışımlar ve Mitler

I. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik ve Ebelik Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Sarayı Hasan Tahsin Salonu/İzmir, İzmir, Turkey, 15 - 17 September 2011, pp.248

Books & Book Chapters

Enerji terapileri

in: Ağrı Yönetiminde İlaç Dışı Uygulamalar, Özbaş Ayfer,Güneş Ayşegül, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul Medikal Sağlık ve Yayıncılık Hiz. Tic. Ltd. Şti., İstanbul, pp.335-352, 2022

Yoğun bakımda hasta ve yakınlarının eğitimi

in: Yoğun Bakım Hemşireliği Erişkin Temel Sorunları ve Kanıta Dayalı Bakım, Yazıcı Sayın Yazile,Öner Cengiz Hatice, Editor, Alter Yayıncılık, Ankara, pp.339-361, 2022

Sinir sistemi hastalıklarında hemşirelik bakımı

in: Cerrahi Hemşireliğinde Güncel Uygulamalar, Çelik Sevim, Editor, Çukurova Nobel Tıp Kitabevleri, Antalya, pp.377-443, 2021

Safra kesesinin cerrahi girişim gerektiren hastalıkları ve hemşirelik bakımı

in: Gastrointestinal Sistemin Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Yıldız Fındık Ümmü,Ünver Seher,Eyi Semra, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.175-184, 2019

Gastrointestinal sistem hastalıkları

in: Güncel Yöntemlerle Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Çelik Sevim,Taşdemir Nurten, Editor, Çukurova Nobel Tıp Kitabevi, Göktuğ Ofset Yayıncılık Matbaacılık Tic. Ltd. Şti., Ankara, pp.299-350, 2018

Yaşam Bulguları

in: Koruyucu Sağlık Ansiklopedisi, YAKINCI CENGİZ, YEŞİLADA ERDEM, Editor, Morpa Ofset ve Lojistik Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti, pp.604-607, 2016

Gastrointestinal sistem hastalıkları

in: Dahili ve Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği, Çelik Sevim,Usta Yeşilbakan Öznur, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Ankara, pp.250-281, 2015

Metrics

Publication

55

Citation (WoS)

76

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

43

H-Index (Scopus)

3

Project

8

Thesis Advisory

26

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals