Education Information

Education Information

 • 1989 - 1996 Doctorate

  Istanbul University, Institute Of Social Sciences, İşletme Anabilim Dalı, Turkey

 • 1987 - 1989 Postgraduate

  Inonu University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Turkey

 • 1978 - 1982 Undergraduate

  Inonu University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 1996 Doctorate

  Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Özelleştirilmesi ve Bir Örnek Olay Sümerbank

  Istanbul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı

 • 1989 Postgraduate

  Enflasyonun İşletmelerin Mali Yapısı Üzerindeki Etkileri

  Inonu University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

Foreign Languages

 • A1 Beginner English