Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

AMATÖR LİGLERDEKİ FUTBOLCULARIN SAKATLANMAYA YÖNELİK KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

BALKAN 9. ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ, Edirne, Turkey, 6 - 08 October 2023

Badminton milli takım sporcularının spora katılım motivasyonlarının incelenmesi

Munzur 5th International Conference in Social Sciences, Tunceli, Turkey, 09 June 2023, vol.1, pp.394-400

Depremden etkilenen spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin psikolojik iyi oluş durumlarının incelenmesi

Munzur 5th International Conference in Social Sciences, Tunceli, Turkey, 09 June 2023, vol.1, pp.401-410

WEB OF SCİENCE VERİ TABANINDA SPOR İLE İLGİLİ YAYINLANAN MAKALELERİN İNCELENMESİ: BİR İÇERİK ANALİZİ

6.ULUSLARARASI AVRASYA SPORİEĞİTİM VE TOPLUM KONGRESİ, Ankara, Turkey, 24 October 2022, vol.1, pp.47-48

Books & Book Chapters

FİZİKSEL OKURYAZARLIĞIN TEMELLERİ, TANIMLARI VE ÖNEMİ

in: GÜNCEL YAKLAŞIMLAR IŞIĞINDA BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR, GÜNDOĞDU CEMAL, TÜFEKÇİ ŞAKİR, Editor, EFE AKADEMİ YAYINLARI, İstanbul, pp.119-132, 2022

BASKETBOLDA PERFORMANS, VERİMLİLİK VE TRENDE BAKIŞ: DERLEME ÇALIŞMASI

in: GÜNCEL YAKLAŞIMLAR IŞIĞINDA BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR, GÜNDOĞDU CEMAL, TÜFEKÇİ ŞAKİR, Editor, EFE AKADEMİ YAYINLARI, İstanbul, pp.5-24, 2022

BRITISH JOURNAL OF SPORTS MEDICINE (BJSM)’DA BADMİNTON İLE İLGİLİ YAYINLANAN MAKALELERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ .

in: SPOR BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI FARKLI YAKLAŞIMLAR VE PRATİKLER, Özgür EKEN, Editor, EFEAKADEMİ, İstanbul, pp.55-72, 2021

ATLETİZMDE TEPE ÇIKIŞ ÇALIŞMALARI

in: SPOR BİLİMLERİ ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMA ve DERLEMELER, Dr. Öğr. Üyesi Yavuz ÖNTÜRK, Editor, DUVAR, İzmir, pp.7137-157, 2021

Badmintonda Yetenek Seçim Kriterlerinin Gözden Geçirilmesi

in: Sporda Akademik Yaklaşımlar-7, Kuyuku İhsan, Şimşek Emre, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.89-102, 2020

Sporda Yetenek Seçiminde Erken Çocukluk Döneminin Karakteristik Özellikleri ve Antrenörün Rolü

in: Sporda Bilimsellik ve Akademik Yaklaşımlar-2, Türker Ali, Karadağ Tuba Fatma, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.159-172, 2020

Elektromanyetik Dalga Boyutlarının İnsan Organizması Üzerine Fizyolojik ve Biyokimyasal Etkileri

in: Sporda Akademik Yaklaşımlar-5, Ilkım Mehmet, Tüfekçi Şakir, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.97-112, 2020

Atletik Performans İçin Beslenme

in: Sporda Akademik Yaklaşımlar-5, Ilkım Mehmet, Tüfekçi Şakir, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.53-62, 2020

Metrics

Publication

19

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals