Education Information

Education Information

  • 1994 - 1999 Doctorate

    Hacettepe University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması Ve Ekonomisi (Yl) (Tezli), Turkey

  • 1991 - 1993 Postgraduate

    Inonu University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Turkey

  • 1986 - 1990 Undergraduate

    Inonu University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Turkey

Foreign Languages

  • B2 Upper Intermediate English