Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

Büyük Veri ve Sinir Bilim İlişkiselliği: HBP, BRAIN ve NÖROM Projeleri

in: Bilgi Çağında Siyaset: Büyük Veri ve Siyasal İletişim, Dr. Öğr. Üyesi Nil ÇOKLUK, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.141-162, 2021