Education Information

Education Information

 • 2008 - 2012 Doctorate

  Firat University, Instıtute Of Health Scıences, İmmünoloji (Dr) (Tıp), Turkey

 • 1997 - 2002 Expertise In Medicine

  Firat University, Instıtute Of Health Scıences, Enfeksiyon Hastalıkları (Dr) (Tıp), Turkey

 • 1986 - 1992 Undergraduate

  Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2012 Doctorate

  Febril nötropenili olgularda hepatosit growth faktör ve proinflamatuvar sitokin düzeylerinin araştırılması

  Firat University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İmmünoloji (Dr) (Tıp)