Education Information

Education Information

  • 2015 - 2019 Doctorate

    Mugla Sitki Kocman University, Instıtute Of Health Scıences, Beden Eğitimi Ve Spor Abd, Turkey

  • 2012 - 2014 Postgraduate

    Mugla Sitki Kocman University, Instıtute Of Health Scıences, Beden Eğitimi Ve Spor Abd, Turkey

  • 2002 - 2006 Undergraduate

    Kocaeli University, Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu, Spor Yöneticiliği, Turkey