Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

“BİR KUŞAK, BİR YOL”: YENİ İPEK YOLU PROJESİNE TÜRKİYE PERSPEKTİFLİ YAKLAŞIM

4. ULUSLARARASI GAP İŞLETME BİLİMLERİ VE EKONOMİ KONGRESİ, Şanlıurfa, Turkey, 29 November - 01 December 2019, pp.262-268

İSPANYA ÖZELİNDE SAĞ LIK HARCAMALARININ BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

4. ULUSLARARASI GAP İŞLETME BİLİMLERİ VE EKONOMİ KONGRESİ, Şanlıurfa, Turkey, 29 November - 01 December 2019, pp.345-353

Kadın Girişimciliğin Özellikleri Ve Kadın Girişimciliği Etkileyen Nedenler: Malatya İlinde Bir Araştırma

4.Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi, Muğla, Turkey, 17 - 20 October 2019, vol.1, pp.445-460

Bir Kuşak, Bir Yol: Yeni İpek Yolu Projesine Türkiye Perspektifli Yaklaşım

II. Uluslararası Multi Disipliner ÇAaışmaları Kongresi, Adana, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.1010-1011

Türkiye’de Cari İşlemler Açığı ile Büyüme Modeli

VIII. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Plovdiv, Bulgaria, 21 - 22 April 2018

Türkiye Ekonomisinde Genç İşsizlik Sorununun Nedenleri, Etkileri ve Çözüm Önerileri

II. Uluslarararsı Multi Disipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.18-35 Sustainable Development

An Alternative Appoach Frame To Shanghai Cooperation Organization: Environmental Problematical

International Congress On Turkish World Social Sciences Research ’xx’xxCommon Walues’xx’xx, Tirana, Albania, 11 - 15 September 2017

Liberalleşme, Yabancı Banka Girişleri ve Türkiye Ekonomisine Etkisi

TURGUT ÖZAL ULUSLARARASI EKONOMİ VE SİYASET KONGRESİ IVKÜRESEL SİYASETTE YENİ YÖNELİMLER, Malatya, Turkey, 11 - 12 May 2017, pp.1089-1112

Türkiye Üzerine Bir İntegral Sistem Yaklaşımı İncelemesi

XVII.Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Sivas, Turkey, 2 - 04 June 2016, pp.378-390

Küresel Krizden Kurtulmanın Yolu Rasyonel Beklentiler Olabilir mi

Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi – II:Küresel Değişim ve Demokratikleşme, 19 - 20 April 2012

II. Körfez Savaşı’nın Türkiye-Irak Dış Ticaretine Etkisi

Küresellesme Sürecinde Orta Dogu nun Yeri ve Gelecegi: 3. Uluslararası Üçüncü Orta Doğu Semineri, 2 - 04 November 2006

Books & Book Chapters

Metrics

Publication

22

Thesis Advisory

8

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals