Achievements & Reputation

Publication

98

Citation (WoS)

1136

Citation (Scopus)

1052

H-Index (WoS)

19

H-Index (Scopus)

19

Congress and Symposium Activities

 • 01 May 2017 - 01 May 2017 Synthesis, Characterization and Antimicrobial Activities of Ag(I)-N-Heterocyclic Carbene Complexes

  Attendee

  Gaziantep, Turkey

 • 01 April 2017 - 01 April 2017 Synthesis and Antimicrobial Activity of Pt-N-Heterocyclic Carbene Complexes

  Attendee

  Turkey

 • 01 April 2017 - 01 April 2017 Antitumor Properties of water-soluble Au-N-heterocyclic carbene complexes

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 October 2016 - 01 October 2016 Synthesis and antitumor activity of silver(I) complexes involving N-sodium sulfonate N-heterocylic carbene ligands

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 October 2016 - 01 October 2016 Antitumor Properties of water-soluble Ag-N-heterocyclic carbene complexes

  Attendee

  Turkey

 • 01 October 2016 - 01 October 2016 Antimicrobial Activity of Gold (I) N-Heterocyclic Carbene Complexes

  Attendee

  Turkey

 • 01 October 2016 - 01 October 2016 The New Ag-N-Heterocyclic Carbene Complexes Having Antitumor Potential

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 June 2014 - 01 June 2014 Kumarin içeren gümüş karben komplekslerinin sentezi, antibakteriyel ve antifungal özelliklerinin incelenmesi

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 01 June 2013 - 01 June 2013 Pestisite maruz bırakılan gökkuşağı alabalıklarında biyokimyasal parametreler üzerine propolisin etkisi

  Attendee

  Niğde, Turkey

 • 01 June 2013 - 01 June 2013 Ag-NHC Komplekslerinin sentezi ve antimikrobiyal aktivitesi

  Attendee

  Tokat, Turkey

 • 01 June 2013 - 01 June 2013 The effect of quercetin on oxidative stres ınduced ın rats vascular tiıssue of 2,3,7,8 tcdd (tetrachlorodibenzo-P-Dıoxın)

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 June 2013 - 01 June 2013 Synthesis and Antimicrobial Activity of Novel Ag-N- Heterocyclic carbene Complexes

  Attendee

  Turkey

 • 01 June 2013 - 01 June 2013 Ag-NHC Komplekslerinin antimikrobiyal aktivitesi

  Attendee

  Turkey

 • 01 June 2012 - 01 June 2012 Role of propolis on oxidative stres in fish brain

  Attendee

  Tehrân, Iran

 • 01 June 2012 - 01 June 2012 Hypertension and oxidative stress in rats treated propolis

  Attendee

  Tehrân, Iran

 • 01 June 2011 - 01 June 2011 Rutenyum (II) ve Altın (I) N-heterosiklik karben komplekslerinin sıçan kalp dokusunda oluşturdukları oksidatif hasarın belirlenmesi

  Attendee

  Turkey

 • 01 June 2011 - 01 June 2011 Nitro-Arjinin-metil-ester( L-NAME) ile oluşturulan hipertansif sıçan dokularındaki biyokimyasal değişimler üzerine Propolisin etkisi

  Attendee

  Adana, Turkey

 • 01 June 2011 - 01 June 2011 Sıçan karaciğer dokularında nitro-arjinin –metil-ester (L-NAME) ile oluşturulan oksidatif strese karşı propolisin koruyucu rolü

  Attendee

  Erzurum, Turkey

 • 01 June 2011 - 01 June 2011 ,3,7,8-TCDD (Tetraklorodibenzo-p-dioksin)’nin sıçan kalp dokusunda oluşturduğu oksidatif stres üzerine quercetinin koruyucu etkisi

  Attendee

  Turkey

 • 01 June 2011 - 01 June 2011 Benzimidazolyum-gümüş karben komplekslerinin antimikrobiyal özellikleri

  Attendee

  Turkey

 • 01 June 2010 - 01 June 2010 Selenyum Bileşiklerinin Sıçan Kalp Dokularında Tirozin Hidroksilaz Aktivitesi ve Adrenomedullin Düzeyleri Üzerine Etkileri

  Attendee

  Karaman, Turkey

 • 01 June 2010 - 01 June 2010 Arsenik Uygulamasına Maruz Bırakılmış Balık Dokularında Proposilin Antioksidan Özelliklerinin İncelenmesi

  Attendee

  Aksaray, Turkey

 • 01 June 2010 - 01 June 2010 Antioxidative Effects of Curcumin, ß-Myrcene and 1,8-Cineole Against 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-P-Dioxin (TCDD)-Induced Oxidative Stress in Rats Liver”

  Attendee

  Aydın, Turkey

 • 01 June 2010 - 01 June 2010 Changes in tyrosine hydroxilase activity and adrenomedullin level by treatment of organoselenenium compounds in rat hypothalamus exposed to 7, 12- dimethylbenzanthracene

  Attendee

  Isparta, Turkey

 • 01 June 2010 - 01 June 2010 Ratlarda 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin kaynaklı testis hasarını önlemede Quercetinin etkileri,

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 June 2010 - 01 June 2010 Effects of propolis on tyrosine hydroxylase activity and blood pressure in nitric oxide synthase inhibited hypertensive rats

  Attendee

  Turkey

 • 01 June 2008 - 01 June 2008 The effects of the synthetıc organoselenıum compounds on tyrosıne hydroxylase actıvıty and adrenomedullın level ın adrenal medulla of albıno wıstar rats”

  Attendee

  Turkey

 • 01 June 2008 - 01 June 2008 The effects of the synthetic organoselenium compounds on total RNA levels in some tissues of DMBA-induced albino wistar rats

  Attendee

  Isparta, Turkey

 • 01 June 2006 - 01 June 2006 Sentetik Organoselenyum Bileşiklerinin Sıçan Akciğer Dokusunda Antioksidan Sistem Üzerine Etkileri

  Attendee

  Aydın, Turkey

 • 01 June 2006 - 01 June 2006 Bazı Ağır Metal Stresine Maruz Bırakılmış Alabalıkların Kalp Dokusunda İnorganik Selenyumun Koruyucu Etkileri

  Attendee

  Aydın, Turkey

 • 01 June 2006 - 01 June 2006 YeniOrganoselenyum Bileşiklerinin Sıçan Böbrek Dokusunda Antioksidatif Özelliklerinin Araştırılması

  Attendee

  Bursa, Turkey

 • 01 June 2006 - 01 June 2006 DMBA ile indüklenmiş Sıçan Deri Lezyonları Üzerinde Yeni Sentetik Organoselenyum Bileşiklerinin Etkileri

  Attendee

  Isparta, Turkey

 • 01 June 2006 - 01 June 2006 Sıçan Kalp Dokusunda Antioksidan Sistem Üzerine Yeni Sentetik Organoselenyum Bileşiklerinin Etkileri

  Attendee

  Kayseri, Turkey

 • 01 June 2005 - 01 June 2005 Bazı Sentetik Organoselenyum Bileşiklerinin DMBA ile İndüklenmiş Ratların Karaciğer Dokuları Üzerine Koruyucu Etkilerinin Araştırılması

  Attendee

  İzmir, Turkey

 • 01 June 2005 - 01 June 2005 Farklı Ağır Metal Stresine Maruz Bırakılan Gökkuşağı Alabalıkları (Oncorhynchus mykiss Walbaum,1972)’nda Selenyum İlavesi ile Biyokimyasal Parametrelerdeki Değişimlerin İncelenmesi

  Attendee

  Çanakkale, Turkey

 • 01 June 2005 - 01 June 2005 Bazı Sentetik Organoselenyum Bileşiklerinin Antioksidan ve Antimikrobiyal Karakteri

  Attendee

  Turkey

 • 01 June 2005 - 01 June 2005 DMBA ile İndüklenmiş Sıçanlarda Yeni Sentetik Organoselenyum Bileşiklerinin Hematolojik Parametreler Üzerine Etkileri

  Attendee

  Turkey

 • 01 June 2005 - 01 June 2005 DMBA ile İndüklenmiş Sıçan Eritrositlerinde Antioksidan Sistem Üzerine Yeni Sentezlenmiş Organoselenyum Bileşiklerinin Etkileri

  Attendee

  Turkey

 • 01 June 2005 - 01 June 2005 DMBA ile İndüklenmiş Sıçanlarda Meme Salgı Kanal Hasarına Karşı Yeni Sentetik Organoselenyum Bileşiklerinin Koruyucu Etkileri

  Attendee

  Turkey

 • 01 June 2005 - 01 June 2005 Yeni Sentezlenmiş Organoselenyum Bileşiklerinin DMBA ile İndüklenmiş Sıçanların Biyokimyasal Parametreleri Üzerine Etkileri

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 June 2005 - 01 June 2005 Sıçan Karaciğer dokusunda DMBA ile İndüklenme Sonucu Sentetik Organoselenyum Bileşiklerinin Nitrik Oksit Düzeylerine Etkisi

  Attendee

  Turkey

 • 01 June 2004 - 01 June 2004 Hipertansiyonlu Hastalarda Serum Nitrik oksit Düzeyleri

  Attendee

  Adana, Turkey

 • 01 June 2002 - 01 June 2002 Ratlarda ADR’nin Kalpte Oluşturduğu Hasara Karşı Melatoninin Koruyucu Etkisi ve Antioksidan Enzim Seviyeleri

  Attendee

  Malatya, Turkey

 • 01 June 2002 - 01 June 2002 Yüksek tansiyonlu hastalarda Eritrosit Antioksidan Enzimler ve Serum Malondialdehit Düzeylerinin Karşılaştırılması

  Attendee

  Turkey

 • 01 June 2002 - 01 June 2002 ADR’nin Karaciğer Hücrelerindeki Toksisitesine Karşı Melatoninin Antrioksidan Etkisi

  Attendee

  Konya, Turkey

 • 01 June 2001 - 01 June 2001 AAdriyamisine Bağlı Akut Kardiyak Hasarın Önlenmesinde Melatoninin Koruyucu Etkisi

  Attendee

  Nevşehir, Turkey

 • 01 June 2001 - 01 June 2001 Kronik Hepatit B Olgularında Serum Nitrit ve Nitrat DüzeyleriSustainable Development

  Attendee

  Adana, Turkey

 • 01 June 2000 - 01 June 2000 Deneysel Spinal Kord İskemisinde Melatoninin Antioksidan Enzimler Üzerine Etkisi

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 June 1999 - 01 June 1999 Adriyamisin Kullanılarak Sıçan Beyninde Ortaya Çıkarılan Neural Oksidatif Hasara Melatoninin Etkisi

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 June 1998 - 01 June 1998 Deneysel Subaraknoid Kanama Modeline Beyin Sapı Antioksidan Enzimlerinde Değişiklikler ve Melatoninin Etkisi

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 June 1998 - 01 June 1998 Deneysel Subaraknoid Kanama Modeline Kan Antioksidan Enzimlerinde Değişiklikler ve Melatoninin Etkisi

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 June 1998 - 01 June 1998 Effect Of Prolonged Melatonin On Anti-Oxidant Enzymes After Experimental Subarachnoid Hemorrhage

  Attendee

  Bulgaria

 • 01 August 1995 - 01 August 1995 An Investigation on The Storage And the Usage Stabılıty Of Catalase Immobilized on Perlite

  Attendee

  İstanbul, Turkey