Scientific Activities

Activities in Scientific Journals

 • 2020 - Continues Akademik Yaklaşımlar

  Editor

 • 2017 - 2017 ULUSLARARASI DARBELER SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI

  Editor

Scientific Refereeing

 • December 2021 Dicle Üniversitesi SBE

  Other Indexed Journal

 • August 2021 Tarih Okulu Dergisi

  Other Indexed Journal

 • January 2019 Yönetim Akademisi

  Other Indexed Journal

 • August 2018 Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

  Other Indexed Journal

 • May 2018 Geçmişten Günümüze Kamu-Özel Sektör İlişkisi

  National Scientific Refreed Journal

 • December 2017 İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

  Other Indexed Journal