Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Direct Election of The President by The People: The Case of Turkey

ANASAY, vol.5, no.16, pp.19-35, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Sosyal Devlet Olabilmenin Anahtarı: Sosyal Politikalar Geliştirebilmek

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.17, no.37, pp.4738-4759, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Geleneksel Bürokrasinin İlk İzleri: Malatya Arslantepe

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.31, no.2, pp.795-806, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Analizi: Malatya İli Üzerine Bir Değerlendirme

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.18, no.1, pp.688-706, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye’de Klasik ve Tersine İç Göçlerin Dönemsel Olarak Karşılaştırılması

Tarih Okulu Dergisi, no.51, pp.1423-1444, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Demokratik Devletlerde Egemenliğin Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme

THE JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL SCIENCE STUDIES, vol.14, no.84, pp.469-481, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye'de Gelir Dağılımındaki Adaletsizliğe Yönelik Siyasi Partilerin Yaklaşımları

Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.9, no.Özel Sayı: Toplum & Siyaset, pp.67-81, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Pazarlama Tekniklerinin Siyasal Hayata Yansımaları

İktisadi ve İdari Yaklaşımlar Dergisi, vol.2, no.2, pp.134-145, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye’de Yatırım Teşvik Sisteminin Tarihçesi

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, vol.12, no.23, pp.431-441, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye’de Devlet (!) Toplum Gerilimini Azaltıcı Bir Aktör: Milli Görüş

Birey ve Toplum Dergisi, vol.7, no.13, pp.151-182, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI VE SONUÇLARI

İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.6, no.11, pp.87-98, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Adnan Menderes Dönemi Türkiye Ortadoğu İlişkileri

Birey ve Toplum, vol.6, no.12, pp.203-232, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Terörün Finansmanında Kripto Paraların Rolü ve Etkisi

20. ULUSLARARASI KAMU YÖNETİMİ FORUMU (Kayfor20), Malatya, Turkey, 21 October 2021, pp.1012-1019

Dijitalleşme Temel Hak ve Özgürlükleri Nasıl Etkiler?

2. Uluslararası Göbeklitepe Sosyal ve Beşeri Bı̇lı̇mler Kongresi (International Gobeklitepe Social Sciences & Humanity Congress - II), Şanlıurfa, Turkey, 06 May 2021, vol.2, pp.476-481

Adaletin Toplumsal Hayattaki Varlığı Üzerine Bir Değerlendirme

V. Uluslararası Yönetim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 17 - 18 September 2020

Siyasi Parti ve Adaylarının Pazarlama Yönlü Halkla İlişkiler Çalışmaları

V. Uluslararası Yönetim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 17 - 18 September 2020

Aydınlanma Felsefesi ve Türkiye Cumhuriyeti Kuruluşuna Yansımaları

III. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET VE YÖNETİM SEMPOZYUMU (ISEPA ’19) “Ekonomi ve Siyaseti Yeniden Düşünmek: Yeni Sorunlara Güncel Çözüm Önerileri”, 10 - 12 October 2019

Darbe ve Devrim Tartışmaları Kapsamında 27 Mayıs 1960 Süreci Üzerine Bir Değerlendirme

III. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET VE YÖNETİM SEMPOZYUMU (ISEPA ’19) “Ekonomi ve Siyaseti Yeniden Düşünmek: Yeni Sorunlara Güncel Çözüm Önerileri”, 10 - 12 October 2019

Kavramsal Olarak Devlete Ait Yaklaşımlar Ve Devlet Türleri

VI. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 13 December 2019

Cumhurbaşkanının Halk Tarafından Seçilmesinin Kuvvetler Ayrılığı İlkesine Göre Değerlendirilmesi

1. Uluslararası İletişim ve Yönetim Bilimleri Kongresi 26-28 Eylül 2019, Malatya, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.297-307 Sustainable Development

Türkiye - IMF İlişkilerinde 2002 Sonrası Dönem Üzerine Bir İnceleme

13. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu (Kaysem13), Gaziantep, Turkey, 18 - 20 April 2019

SİYASETİN TOPLUMSAL TABANINI AKTİFLEŞTİRİCİ BİR ARAÇ: FONKSİYONEL MUHALEFET

TURGUT ÖZAL ULUSLARARASI EKONOMİ VE SİYASET KONGRESİ IV, Malatya, Turkey, 11 - 12 May 2017, pp.1260-1273

Books & Book Chapters

Dijital Dönemde Bürokrasi

in: Siyasetin Dijital Serüveni, Ekici, Süleyman ve Göktolga Oğuzhan, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.19-40, 2021

Siyaset Toplum Medya

Orion Yayınevi, Ankara, 2020

Yatırım Teşvik ve Siyaset

Efe Akademi Yayınları, Malatya, 2020

Kamu Yönetimine Egemen Olan İlkeler

in: Yeni Kamu Yönetimi, YATKIN Ahmet, Editor, Nobel, Ankara, pp.51-76, 2020

Aydınlanma Felsefesinin Osmanlı-Türk Siyasal Düşüncesine Etkileri

in: Siyaset Toplum Medya, Hasan YILMAZ, Editor, Orion, Ankara, pp.71-84, 2020

Türkiye’de Siyasal İktidar ile Sermaye İlişkisinde Medyanın Etkisi: 2000 Sonrası Döneme Genel Bir Bakış

in: Dijital Çağda iletişim Okumaları - 1, Hasan Topbaş, Ebru Gülbuğ Erol, Editor, Hiper Yayın, İstanbul, pp.30-60, 2018