Education Information

Education Information

  • 1993 - 1996 Doctorate

    Inonu University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Turkey

Dissertations

  • 1996 Doctorate

    Şehirleşme ve Dini Cemaatleşme (Malatya Uygulaması)

    Inonu University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

Foreign Languages

  • B2 Upper Intermediate English