Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Nadir bir akut karın nedeni Kontrolsüz Warfarin kullanımına bağlı apendiks intraluminal hematomu

10. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 28 Ekim – 1 Kasım 2015, Antalya, Turkey, 28 October - 01 November 2015

İleus tanısıyla ameliyata alınan olguda, metilen mavisi kullanımı ile kapalı ülser perforasyonun saptanması

2. Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi. 24-28 Eylül 2014 Magosa, KKTC, Turkey, 24 - 28 September 2014