Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Mâturîdî’de İnsanın Yaratılış Hikmeti

IV.Şeyh Şa’bân-ı Velî Sempozyumu (Hanefilik-Mâturîdîlik), Kastamonu, Turkey, 5 - 07 May 2017, vol.1, pp.556-563

İslam Düşüncesinde Yaratılışın Gayesine İlişkin Teoriler

I.Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi, 30 November - 02 December 2017

Hoca Ahmet Yesevî de Samimiyet Vurgusu ve Tutarsız Dindarlık Eleştirisi

Uluslararsı Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 28 - 30 April 2016

Ali b Yahya es Semerkandi nin İman Anlayışı ve Ebu Hanife ile Karşılaştırılması

1. Uluslararası Ali b. Yahya es-Semerkandi Çalıştayı, Ankara, Turkey, 3 - 05 June 2016, pp.13-25

İslam Dünyasındaki Şiddetin Sebepleri ve Dışlayıcı Din Yorumları

Gelenek ve Modernite Arasında İslam Yorumları, Turkey, 05 May 2017 - 07 May 2016

Toplumsal barış ve Bütünlük Açısından İmam ı Azam Ebu Hanife ve İtikadi Görüşleri

Ulusal İmam-ı A'zam Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 28 - 30 April 2015

Seküler Ahlakın Zaafiyetleri Açısından Kınalızade nin Düşünce Sisteminde Ahlak Din İlişkisi

Uluslararsı Kınalızâde Sempozyumu, Isparta, Turkey, 31 May - 02 June 2012, pp.341-354

Mâturîdî de Aklın İşlevleri ve Çağdaş Sorunlarımız Açısından Tahlili

Uluslararası İmam Mâturîdî Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 28 - 30 April 2014

İslam ın İnanç Öğretileri ve Medeniyetler Arası İlişkiler

V.Uluslararası Türkoloji Kongresi, Türkistan, Kazakhstan, 19 - 20 April 2013, pp.774-780

Books & Book Chapters

İmam-ı A’zam Ebû Hanîfe’nin Menkıbevî Kişiliği

in: Çağları Aşan Bilge İmam-ı A’zam Ebû Hanîfe, Ali Duman, Editor, Endülüs, İstanbul, pp.43-74, 2019

İmam-ı A’zam Ebu Hanîfe’nin Menkıbevî Kişiliği

in: Çağları Aşan Bilge İmam-ı A’zam Ebu Hanîfe, Ali Duman, Editor, Endülüs, İstanbul, pp.43-74, 2019

Ebu Hanife ve Hüküm Çıkarma Yöntemi

in: Çağları Aşan Bilge İmam-ı A’zam Ebû Hanîfe, Ali Duman, Editor, Endülüs Yayınevi, İstanbul, pp.153-172, 2019

Sistematik Kelam I

Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara, 2018

Dinin Temel İlkeleri

Endülüs, İstanbul, 2017

Sistematik Kelam

TDV Yayın Matbaacılık Tic.İşletmesi Basımevi, Ankara, 2016

Dinin Amaçları Açısından Trafik Kuralları

in: Din ve Trafik, Hulusi Arslan,Mehmet Birsin,Veysel Özdemir,Mustafa Bozkurt,Hüseyin Maraz,Serkan Demir, Editor, TDV Yayın Matbaa, Malatya, pp.47-60, 2016

I. Bölüm:Darende Dönemi: 2.Fakültenin Açılışı ve Eğitim-Öğretime Başlaması 1993-2001 Dönemi

in: Geçmişten Günümüze İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Fikret Karaman, Ahmet Faruk Sinanoğlu, İbrahim Aşlamacı, Mehmet Korkut Çeçen, Editor, Goğu Mat Grup, Malatya, pp.24-32, 2016

Sistematik Kelam

TDV Yayınları, Ankara, 2015

Gnostik Akımlar ve Okültizm

İnönü Üniversitesi Yayınları, Malatya, 2012

Metrics

Publication

26

Project

3

Thesis Advisory

5