Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İdarenin Sorumluluğunda Bilimsel Nedensellik Hukuki Nedensellik İlişkisi

ASOS 7. Uluslararası Hukuk Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 27 - 29 May 2021, pp.1

Türk ve Fransız Hukukunda İdari Belgelere Erişim Hakkı; Karşılaştırmalı Bir İnceleme

2. Uluslararası Multidisipliner Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 6 - 08 May 2020, pp.1

Kamu Hizmetlerinden Yararlanmada Cinsiyet Eşitliği

II. Uluslararası Kadın ve Hukuk Sempozyumu, Ankara, Turkey, 8 - 09 March 2019, pp.3-4 Sustainable Development

Türk İdare Hukuku Bağlamında Yeni Kamu Yönetimi Anlayışının Sosyal Hizmetlere Etkisi

Hacettepe Üniversitesi Uluslararası Sosyal Hizmet Kongresi, Ankara, Turkey, 29 - 31 May 2017, pp.320 Sustainable Development

Global Hydrogen Bank

IV. European Conference on Renewable Energy Systems , ECRES, İstanbul, Turkey, 28 - 31 August 2016, pp.280

Metrics

Publication

9

Project

1
UN Sustainable Development Goals