Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Biyomühendislikte Kullanılan Kan Analoglarına Genel Bir Bakış

Journal of Inonu University Health Services Vocational School, vol.8, no.3, pp.946-963, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Non-Newtonian Sıvıların Aksiyel Halka Akışında Basınç Kaybının Belirlenmesi için Yeni Bir Çözüm Yaklaşımı

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, vol.8, no.4, pp.758-767, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

MANYETİK İLAÇ HEDEFLEME UYGULAMALARINDA KAN REOLOJİK AKIŞ MODELLERİNİN ANALİZİ

MAS INTERNATIONAL EUROPEANCONFERENCE ON MATHEMATICSENGINEERING-NATURAL MEDICAL SCIENCES-XII, İzmir, Turkey, 18 - 19 July 2020, pp.5-6

MANYETİK İLAÇ HEDEFLEME UYGULAMALARINDA PARÇACIKLARA ETKİYEN MANYETİK ALANIN ANALİZİ

MAS INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ONMATHEMATICS-ENGINEERING-NATURAL MEDICAL SCIENCES-XII, İzmir, Turkey, 18 - 19 July 2020, pp.7-8

BİYOMANYETİK SEPERASYON CİHAZLARINDA KULLANILAN GRADYANTLI MANYETİK ALANLARIN ELDE EDİLMESİ VE İNCELENMESİ

III. ULUSLARARASI BATTALGAZİ BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Malatya, Turkey, 21 - 23 September 2019

Biyomanyetik Seperasyon Cihazlarında Kullanılan Gradyantlı Manyetik Alanların Elde Edilmesi ve İncelenmesi

1- III. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Malatya, Turkey, 21 - 23 September 2019, pp.167

MAGNETIC SEPARATION OF BIOPARTICLES IN RHEOLOGICAL SUSPENSION

III. Uluslararası AVRASYA Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Gaziantep, Turkey, 4 - 07 April 2019, pp.709-714

INSTANT ELECTROMAGNETIC FIELD POLLUTION MEASUREMENTS AND MAPPINGS IN A UNIVERSITY SETTLEMENT (WEEKDAYS EVENING)

III. Uluslararası AVRASYA Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Malatya, Turkey, 4 - 07 April 2019, pp.692-708

MAGNETIC SEPARATION OF BIOPARTICLES IN RHEOLOGICAL SUSPENSION

III. Uluslararası AVRASYA Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Gaziantep, Turkey, 4 - 07 April 2019, pp.709-714

INSTANT ELECTROMAGNETIC FIELD POLLUTION MEASUREMENTS AND MAPPINGS IN A UNIVERSITY SETTLEMENT (WEEKDAYS EVENING)

III. Uluslararası AVRASYA Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Gaziantep, Turkey, 4 - 07 April 2019, pp.692-708

ANALYSIS AND EXPERIMENTAL TESTS OF GRADIENT MAGNETIC FIELDS FOR SEPARATION OF BIOPARTICLES

II. ULUSLARARASI BATTALGAZİMULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Malatya, Turkey, 15 - 17 March 2019, pp.150-156

Analysis and Experimental Tests of Gradient Magnetic Fields for Separation of Bioparticles

II. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Malatya, Turkey, 15 - 17 March 2019, pp.150-156

Magnetic Activation of Drug Carriers in Biomedical Engineering by Using Digital Signal Controller

International Eurasian Conference onScience, Engineering and Technology(EurasianSciEnTech 2018), Ankara, Turkey, 22 - 23 November 2018, pp.2057-2062

Magnetic Activation of Drug Carriers in Biomedical Engineering by Using Digital Signal Controller

International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), Ankara, Turkey, 22 - 23 November 2018, pp.2057-2062 Creative Commons License

Mapping of Blood Coagulation via Image Processing Method

2015 Medical Technologies National Conference (TIPTEKNO), 15 - 18 October 2015