Education Information

Education Information

 • 2005 - 2012 Doctorate

  Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, Temel İslam Bilimleri - Tefsir, Turkey

 • 2003 - 2005 Postgraduate

  Firat University, Instıtute Of Socıal Scıences, Temel İslam Bilimleri - Tefsir, Turkey

 • 1999 - 2003 Undergraduate

  Firat University, Faculty Of Theology, İlahiyat, Turkey

Dissertations

 • 2011 Doctorate

  El-Burhân ve el-İtkân Adlı Eserlerin Tefsir Metodolojisi Bakımından Değerlendirilmesi

  Selcuk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri - Tefsir

 • 2005 Postgraduate

  Nesefî Tefsiri'nde İ'câzu'l-Kur'an

  Firat University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri - Tefsir

Foreign Languages

 • C1 Advanced Arabic

 • B1 Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2017Uluslararası Tahkik Kursu

  Education Management and Planning , İSAM

 • 2006DİB Haseki Eğitim Merkezi Kursiyeri

  Education Management and Planning , DİB Haseki Eğitim Merkezi Pendik/ İstanbul