Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Açık Kaynak Kodlu Bir Öğrenme Yönetim Sistemi Olan Moodle’ın Uzaktan Eğitime Entegrasyonu

5TH INTERNATIONAL OPEN & DISTANCE LEARNING CONFERENCE- IODL 2022, Eskişehir, Turkey, 28 - 30 September 2022

OKUL ÖNCESİNDE DİJİTAL OKUR-YAZARLIK İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ

12. ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, 19 March 2022

OKULÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMININ DİJİTAL OKUR-YAZARLIK AÇISINDAN İNCELENMESİ

12. ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, 19 March 2022

Açık eğitsel kaynak (AEK) sunan platform bileşenlerinin incelenmesi

International Congress on Open Learning and Distance Education 2021 (ICOLDE 2021), Erzurum, Turkey, 9 - 10 October 2021, pp.240-248

Türkiye’de 2005-2019 Yılları Arası Uzaktan Eğitim Alanında Yaşanan Kavram Karmaşasının Dünü-Bugünü-Yarını

The 3nd International Conference on Distance Learning and Innovative Educational Technologies, Ankara, Turkey, 10 - 11 December 2020

The Relationship Between Digital Literacy and Distance Education Perceptions

13th Annual International Conference of Education, Research and Innovation, 9 - 11 November 2020, pp.2223-2227 Sustainable Development

Training Design for the Instructors Lecturing First-Time via Distance Education

2nd International Conference on Distance Learning and Innovative Educational Technologies, Ankara, Turkey, 12 - 13 December 2018

Effect of Learning Technology by Design (LBD) Activities on Technology Integration Self-Efficacy Beliefs of Pre-Service English Teachers

EdMedia: World Conference on Educational Media and Technology 2017, Washington, Kiribati, 20 - 23 June 2017, pp.843-849

Investigating the Parents Thoughts about the Effects of Digital Games on Children

Society for Information Technology Teacher Education International Conference, 21 - 25 March 2016, vol.605

Comparing the Perceptions of Blind and Sighted Students toward Educational Computer Games

World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education, Las Vegas, United States Of America, 21 - 23 October 2013

Books & Book Chapters

An Emerging Trend in Online Instruction: E-Flipped Classroom

in: Handbook of Research on Managing and Designing Online Courses in Synchronous and Asynchronous Environments, Durak Gürhan, Çankaya Serkan, Editor, IGI Global, pp.159-177, 2022

The Adaptation Process of a First-Time Distance Education Instructor: A Single-Subject Research Study

in: Curriculum Development and Online Instruction for the 21st Century, Tamara Phillips Fudge, Susan Shepherd Ferebee, Editor, IGI Global, pp.301-322, 2021

The University Instructors' Opinions About Emergency Remote Education in Turkey

in: Handbook of Research on Emerging Pedagogies for the Future of Education: Trauma-Informed, Care, and Pandemic Pedagogy, Bozkurt Aras, Editor, IGI Global, pp.66-81, 2021

Video ders materyali tasarımında bir ikilem: Öğreticinin görüntüsü

in: Eğitim Teknolojisi Okumaları 2021, Buket Akkoyunlu, Aytekin İşman, Hatice Ferhan Odabaşı, Editor, Pegem Akademi, pp.575-597, 2021

Canlı Ders Giriş Etkinlikleri

in: Uzaktan Öğretimde Canlı Ders Uygulama İlkeleri ve Örnekleri, Selçuk KARAMAN, Engin KURŞUN, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınevi, Erzurum, pp.11-23, 2020

Açık Öğrenme ile Ilgili Araştırmalar

in: Yüksek Öğretimde Dijital Dönüşüm, Selçuk KARAMAN, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.248-258, 2020

Computer Assisted Education in Early Childhood Education

in: Current Trends in Educational Sciences, Recep EfeIrina Koleva Emin Atasoy Violeta Kotseva, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, pp.311-319, 2017

Metrics

Publication

34

Citation (WoS)

11

H-Index (WoS)

2

Project

2

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals