Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

The role of current surgical therapy for pediatric/adolescent and adult patients with bronchiectasis

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, vol.25, no.3, pp.412-418, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Primary pulmonary glomangioma

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, vol.25, no.1, pp.140-143, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Bilateral Chylothorax After Severe Vomiting in a Child

ANNALS OF THORACIC SURGERY, vol.94, no.1, 2012 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

The use of the LigaSure (TM) in esophagectomy

INTERACTIVE CARDIOVASCULAR AND THORACIC SURGERY, vol.11, no.1, pp.10-14, 2010 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier identifier

Tracheobronchial foreign body aspiration: A continuing challenge

OTOLARYNGOLOGY-HEAD AND NECK SURGERY, vol.135, no.2, pp.223-226, 2006 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Pulmoner Nodüllerde Doku Örnekleme Cerrahi Yaklaşım

Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, vol.1, no.1, pp.62-71, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Yaşlılarda Akciğer Benign Hastalıklarının Cerrahisi

Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, vol.1, no.1, pp.25-35, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Göğüs Cerrahisinde Natural Orifice TransluminalEndoskopik Operasyonlar

Turkiye Klinikleri J Thor Surg-Special Topics, vol.8, no.2, pp.373-84, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Mediastinal Endokrin Tümörler

Turkiye Klinik J Thor Surg-Special Topics, vol.7, no.2, pp.118-125, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Erken Evre Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi

Turkiye Klinik J Med Onkol-Special Topics, pp.26-31, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Vanishing Lung Syndrome A Rare Entity

Journal of Turgut Ozal Medical Center, vol.22, no.4, pp.261-263, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

A Young Woman With Spontaneous Hemothorax

Journal of Medical Cases, vol.6, no.8, pp.333-335, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Intrapleural Fibrinolytic Treatment Management of 85 Cases

Journal of Turgut Ozal Medical Center, vol.22, no.2, pp.99-102, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

A Giant Primary Liposarcoma of the Anterior Mediastinum

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, vol.6, no.2, pp.239-241, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Anesthetic Management of Thoracic Sympathectomy Surgery: Retrospective Clinical Trial

Journal of Cardio-Vascular-Thoracic Anaesthesia and Intensive Care Society, vol.21, no.3, pp.142-146, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Gastro-Bronchial Fistula in the Long-Term Follow-up of Operated Case with Esophageal Carcinoma

EUROPEAN JOURNAL OF GENERAL MEDICINE, vol.10, no.1, pp.67-68, 2013 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Hidatik Kist

Toraks Cerrahisi Bülteni, vol.3, no.2, pp.109-113, 2012 (Non Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Fibrinolytic therapy for parapneumonic empyema during pregnancy

RESPIRATORY MEDICINE CASE REPORTS, vol.5, pp.55-58, 2012 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier identifier

Intramural Esophageal Bronchogenic Cyst

European Journal of General Medicine (EJGM), vol.9, no.1, pp.56-59, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

PEKTUS DEFORMİTELERİNİN TAMİRİNDE RAVİTCH YÖNTEMİ VE MODİFİKASYONLARI

Toraks Bülteni, vol.2, no.3, pp.174-181, 2011 (Non Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

I leri Yas ta Saptanan Konjenital Timik Kist Olgusu Nadir Bir Antite

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.17, no.2, pp.123-125, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Traumatic intrapericardial diaphragmatic hernia

RADIOGRAPHY, vol.13, no.2, pp.169-171, 2007 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Bir Olgu Nedeniyle Poland Sendromu

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.13, no.4, pp.275-277, 2006 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bronşektazi Cerrahisinde Sınırımız Ne Olmalı?

TUSAD 40. Ulusal Kongresi 13-16 Ekim 2018 Antalya, Turkey, 13 - 16 October 2018

Thymic seminoma with Regressive changes obscured bv Granulomatous Reaction.

Science Justice, 2. International Congress ITAC 2018 1-4 September 2018.İstanbul-Turkey., 1 - 04 September 2018

KONJENİTAL AKCİĞER HASTALIKLARINA CERRAHİ YAKLAŞIM

Çocuk Göğüs ve Solunum Yolu Hastalıkları Sınıfı Kongresi, Malatya, Turkey, 29 - 30 June 2018 Creative Commons License

Çocuklarda Bronşektaziye Cerrahi Yaklaşım

Çocuk Göğüs ve Solunum Yolu Hastalıkları Sınıfı Kongresi, Turkey, 29 - 30 June 2018

ÇOCUKLARDA PLEVRAL HASTALIKLAR VE CERRAHİ YAKLAŞIMLARI

Çocuk Göğüs ve Solunum Yolu Hastalıkları Sınıfı Kongresi, Turkey, 29 - 30 June 2018

Yaşlılarda Akciğer Benign Hastalıklar Cerrahisi

Yaşlı Hastalarda Göğüs Cerrahisi Sempozyumu, Turkey, 30 - 31 March 2018

Periareolar kesi ile toraks duvarı rezeksiyonu nadir bir olgu: Epiteloid Hemanjiom.

Türkiye solunum araştırmaları derneği, TUSAD 39. Ulusal Kongresi, 14-17 Ekim 2017., Turkey, 14 - 17 October 2017

Özofagusta Trikobezoar: Olgu Sunumu

9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 07 May 2017

Posttorakotomi Sonrası Masif Hemoptizinin Nadir Bir Nedeni: Kot Fraktürü

9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi 2017, Antalya, Turkey, 4 - 07 May 2017

Dev Bülün 3,5 cm’xxlik Kesiden VATS ile Eksizyonu

Türk Toraks Derneği 20. Yıllık Kongresi 2017, Antalya, Turkey, 5 - 09 April 2017

Endotrakeal Schwannoma ve bronkoskopik rezeksiyonu

Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi 2016, Turkey, 16 - 20 March 2017, pp.59

Leiomyosarkomun göğüs duvarı metastazı ve cerrahi tedavisi

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 38. Ulusal Kongresi, Turkey, 15 - 19 October 2016, pp.837

Bronkoskopik hacim küçültücü sarmal migrasyonuna bağlı parankim laserasyonu ve pnömotoraks

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 37. Ulusal Kongresi, İzmir, İzmir, Turkey, 17 - 21 October 2015

Torasik sempatektomi cerrahisinde anestezi yönetimi klinik araştırma

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 21. Ulusal Kongresi, Kapadokya, Turkey, 23 - 26 April 2015

Bronşiektazi Anatomik Rezeksiyonlarda VATS Komplikasyonları P 056

8. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 26 April 2015

Bronşiektazi Anatomik rezeksiyonlarda VATS komplikasyonları

8. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 26 April 2015

Konjenital posterior mediastinal kist nadir olgu Mullerian Kist

Türk Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi, Antalya, Antalya, Turkey, 1 - 05 April 2015 Creative Commons License

Nadir bir yabancı cisim aspirasyonu Enjektör iğnesi PS 277

Türk Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi, Turkey, 1 - 05 April 2015

Books & Book Chapters

Göğüs Duvarının Metastatik Tümörleri

in: Göğüs Duvarı Hastalıkları ve Cerrahisi, Doç. Dr. Ali Cevat Kutluk,Prof. Dr. Soner Gürsoy, Editor, Bilimsel Araştırma Yayınları, İstanbul, pp.201-208, 2020 Creative Commons License Sustainable Development

Göğüs Cerrahisi Kliniğinde Kullanılan Tıbbi Cihaz ve Malzemeler

in: Tıbbi Cihaz Ve Malzemeler, Prof. Dr. Nilgün Bozbuğa,Prof. Dr. Cengiz Yakıncı, Editor, Üniversite Yayınları, Malatya, pp.87-92, 2019 Creative Commons License Sustainable Development

Travma Sonrası Toraks Duvarı Stabilizasyonu

in: Torasik Cerrahi, Prof. Dr. Tahir Şevval Eren, Editor, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, pp.238-246, 2019 Creative Commons License

KONJENİTAL KİSTİK AKCİĞER HASTALIKLARA (AKCİĞER) CERRAHİ YAKLAŞIM

in: ÇOCUKLARDA SOLUNUM YOLU HASTALIKLARI, DOÇ. DR. ERDEM TOPAL,PROF. DR. CENGİZ YAKINCI, Editor, Bilimsel Araştırma Yayınları, Malatya, pp.145-149, 2018 Creative Commons License Sustainable Development

BRONŞEKTAZİYE CERRAHİ YAKLAŞIM

in: ÇOCUKLARDA SOLUNUM YOLU HASTALIKLARI, DOÇ.DR. ERDEM TOPAL,PROF. DR. CENGİZ YAKINCI, Editor, Üniversite Yayınları, Malatya, pp.65-71, 2018 Creative Commons License Sustainable Development

PLEVRAL HASTALIKLARA CERRAHİ YAKLAŞIM

in: ÇOCUKLARDA SOLUNUM YOLU HASTALIKLARI, DOÇ. DR. ERDEM TOPAL,PROF. DR. CENGİZ YAKINCI, Editor, Üniversite Yayınları, Malatya, pp.163-176, 2018 Creative Commons License Sustainable Development

TORAKS TRAVMALI ERİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

in: HEKİMLİKTE FİZİK MUAYENE REHBERİ, DR. ÖĞR. ÜYESİ BURCU KAYHAN TETİK,PROF. DR. CENGİZ YAKINCI, Editor, Üniversite Yayınları, Malatya, pp.160-163, 2018 Creative Commons License

TORAKOSTOMİ- TÜP/KATETER- UYGULAMA BECERİSİ

in: HEKİMLİKTE TEMEL UYGULAMALAR REHBERİ, DOÇ. DR. ERDEM TOPAL,PROF. DR. CENGİZ YAKINCI, Editor, Üniversite Yayınları, Malatya, pp.172-173, 2018 Creative Commons License

Bullectomy

in: Göğüs Cerrahisi "Chest Surgery", Prof. Dr. Olgun Arıbaş,Doç. Dr. Ali Çelik, Editor, Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, pp.185-189, 2017 Creative Commons License

Kist Hidatik Hastalığı

in: Erken Tanı 2016, Prof. Dr. Cengiz Yakıncı,Prof. Dr. Hasan Kavruk, Editor, Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, pp.164-165, 2016 Creative Commons License Sustainable Development

Toraks Travmalarında Geç Sekeller

in: Göğüs Cerrahisi Kırmızı Kitap 2015, Prof. Dr. Mustafa Yüksel,Prof. Dr. Akın Eraslan Balcı, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.867-872, 2015 Creative Commons License

Bronşektazi

in: Göğüs Cerrahisi Kırmızı Kitap 2015, Prof. Dr. Mustafa Yüksel,Prof. Dr. Akın Eraslan Balcı., Editor, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.265-272, 2015 Creative Commons License

Plevra İçi- İntraplevral İlaç Uygulama Becerisi

in: İlaç Uygulama Becerisi, Prof.Dr Cengiz Yakıncı,Prof. Dr. Erdem Yeşilada, Editor, Üniversite Yayınları, Malatya, pp.100-101, 2013 Creative Commons License