Education Information

Doctorate, Inonu University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik, Turkey 2018 - 2022
Postgraduate, Inonu University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Turkey 2016 - 2018
Undergraduate, Inonu University, Malatya Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik, Turkey 2010 - 2014

Foreign Languages

English, B2 Upper Intermediate

Certificates, Courses and Trainings

IT, Yazılım Uzmanlığı, Erzincan Üniversitesi, 2017

Dissertations

Postgraduate, Tip 2 diyabetes mellitus'lu hastalarda hastalığı kabulün konfor düzeyine etkisi, Inonu University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik (Yl), 2018

Research Areas

Internal Medicine Nursing

Academic Titles / Tasks

Research Assistant, Inonu University, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, 2014 - Continues

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Scientific Refereeing

SAGE Open Nursing, Journal Indexed in ESCI, March 2022

Metrics

Congress and Symposium Activities

Hasta Eğitimine Bakış Sempozyumu, Invited Speaker, Malatya, Turkey, 2021
VI. İç Hastalıkları Hemşireliği Eğitimi Çalıştayı, Working Group, Malatya, Turkey, 2021