Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

YÜKSEK DİN ÖĞRETİMİNDE GÖÇMEN ÖĞRENCİLERİN DİNİ ÇOĞULCULUK ALGISI

Uluslararası İslâm ve Yorum VI Sempozyumu Dünden Yarına Teopolitik Boyutlarıyla Göç, 12 May 2022 Sustainable Development

Din Eğitimi Öğretmenlerine Göre Öğrencilerin Dini Bilgi Kaynakları

Uluslararası Din ve Medya Sempozyumu, Ankara, Turkey, 22 - 24 October 2021

Din Eğitimi Öğretmenlerinin Dini Bilgi Kaynakları Üzerine Nitel Bir Araştırma

Uluslararası Yüksek Din Öğretimi Sempozyumu, Malatya, Turkey, 23 October 2019, vol.1, pp.564-578

DİN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN DİNİ BİLGİ KAYNAKLARI ÜZERİNENİTEL BİR ARAŞTIRMA

Uluslararası Yüksek Din Öğretimi Sempozyumu, Turkey, 24 - 25 October 2019

Fransa’da Müslüman Din Adamı Yetiştirme Tartışmaları ve İmam Hatip Okulları Modeli

Geleceğin İnşasında İmam-Hatip Okulları Uluslararası Sempozyumu, 26 - 27 April 2017

Books & Book Chapters

in: , Aykut Küçükparmak, Editor, Ensar Nesriyat, İstanbul, pp.147-166, 2022

İMAM HATİP OKULLARI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZLER

in: Geleceğin İnşaasında İmam Hatip Okulları, Erdem, İlhan Uçar, Recep, Aşlamacı, İbrahim, Editor, İnönü Üniversitesi Yayınevi, 2017

Metrics

Publication

17

Project

8
UN Sustainable Development Goals