Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bisfenol A: Maruziyeti, Metabolizması ve Toksik Etkileri

İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.23-28, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ghrelinin Yanık Yarası İyileşmesine Etkisi

36. Ulusal Çocuk Cerrahisi ve 3. Uluslararası IPEG MEG ortak kongresi, 24 - 27 Ekim 2018, ss.66