Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Rezervler ve İthalat İlişkisi: Türkiye Örneği

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.19, sa.4, ss.50-59, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

ULUSLARARASI REZERVLER VE İTHALAT İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.19, sa.4, ss.50-59, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Çevreye Uyarlanmış Kuznets Eğrisi Hipotezinin Türkiye İçin Geçerliliğinin Sınanması

TURGUT ÖZAL ULUSLARARASI EKONOMİ VE SİYASET KONGRESİ IV, 11 - 12 Mayıs 2017