Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2015 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

    İnönü Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü

  • 2015 - 2015 Araştırma Görevlisi

    Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü