Arş.Gör.

FERDİ KARAÖNÇEL


Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Güzel Sanatlar Eğitimi

Güzel Sanatlar Eğitimi

Eğitim Bilgileri

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Doktora

İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü/Müzik Eğitimi Bilim Dalı, Türkiye

2009 - 2012

2009 - 2012

Yüksek Lisans

Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzik Eğitimi , Türkiye

2005 - 2009

2005 - 2009

Lisans

Cumhuriyet Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Bilimleri Anabilimdalı, Türkiye

Yaptığı Tezler

2012

2012

Yüksek Lisans

TRT REPERTUARINDA BULUNAN HİCAZ MAKAMINDAKİ DİNÎ ESERLERİN BESTECİ, USÛL VE FORM AÇISINDAN İNCELENMESİ

Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzik Eğitimi

Yabancı Diller

B1 Orta

B1 Orta

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Eğitim, Sanat Eğitimi, Müzik Eğitimi, Sanat, Müzik , Müzik Bilimleri

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

2018 - 2018

2018 - 2018

Araştırma Görevlisi

Hakkari Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Bölümü