Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

Zihinsel Özel Gereksinimli Bireylerde Rekreatif Amaçlı Spor Etkinliklerinin Mutluluk Düzeyleri ve Yaşam Kaliteleri Üzerine Etkisi

in: SPOR VE SAĞLIK BİLİMLERİNDE AKADEMİK DEĞERLENDİRMELER-2, Doç. Dr. Feyzullah KOCA Doç. Dr. Fatih ÖZGÜL, Editor, Duvar Yayınları, İzmir, pp.69-87, 2023

Paralimpik Oyunlara Bakış

in: Sağlık ve Spor Bilimleri Alanında Akademik Değerlendirmeler-8, Dr. Öğr. Üyesi Abdulaziz KULAK, Editor, Duvar Yayınları, İzmir, pp.208-224, 2023

Otizmli Bireylerde Hareket Eğitimi ve Sosyalleşme

in: SAĞLIK VE SPOR BİLİMLERİ ALANINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRMELER- 8, Dr. Öğr. Üyesi Abdulaziz KULAK, Editor, Duvar Yayınları, İzmir, pp.154-166, 2023

Hafif Zihinsel Engelli Bireylerde Sporun Atılganlık Üzerine Etkisi

in: Spor Bilimlerinde Akademik Çalışmalar-5, Öner Salih, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.2-10, 2022

DÜZENLİ FİZİKSEL AKTİVİTE YAPAN MENTAL DÜZEYDEKİ ÇOCUKLARIN YAŞA VE CİNSİYETE GÖRE SPOR VE SOSYALLEŞME ALGILARI

in: SPOR BİLİMLERİNDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR 4 , ATAMAN YANCI Hanife Banu, TURĞUT Mine, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.79-88, 2022

Down Sendromlu Bireylerde Sportif Rekreatif Etkinliklerin Önemi

in: Spor Bilimlerinde Akademik Araştırmalar - 14, BOZKUŞ Taner, ULUCAN Hakkı, Editor, Duvar Yayınları, Ankara, pp.89-107, 2022

SPORTİF REKREASYONEL ETKİNLİKLERİN OTİZMLİ BİREYLER İÇİN ÖNEMİ

in: BİLİMSEL SPOR 5, Prof. Dr. MEHMET TÜRKMEN , Doç. Dr. NEVZAT DİNÇER, Editor, SERÜVEN YAYINEVİ, İzmir, pp.151-161, 2021

DOWN SENDROMLU BİREYLERDE FİZİKSEL AKTİVİTENİN ÇOCUKLUK ÇAĞI OBEZİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

in: SPORDA BİLİM-1, Doç. Dr. Alparslan Görücü, Arş. Gör. Burak Canpolat, Editor, Serüven, İzmir, pp.87-99, 2021

TÜRKİYE ÖZEL SPORCULAR SPOR FEDERASYONU FAALİYET ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ(2014-2018)

in: SPOR BİLİMLERİNDE YENİ FİKİRLER-1, DOÇ.DR.MEHMET ÖZDEMİR, DR.ÖĞRT.ÜYESİ YUSUF ER, Editor, AKADEMİSYEN KİTAPEVİ, pp.63-77, 2020