Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Lisans Programlarında İktisat Eğitiminin Pedogojik Açıdan Değerlendirilmesi

Uluslararası VIII. TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, 20 July 2022

Books & Book Chapters

Türkiye’de Fisher Etkisinin Geçerliliği: Doğrusal ve Kayan Pencere Regresyonundan Kanıtlar

in: Para ve Finans Kavramları Üzerine İncelemeler, Esma Gültekin Tarla,Yavuz Özek, Editor, Ekin Yayınevi, Ankara, pp.1-12, 2019