Education Information

Education Information

 • 2016 - 2019 Doctorate

  Inonu University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik, Turkey

 • 2014 - 2016 Postgraduate

  Inonu University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik, Turkey

 • 2004 - 2008 Undergraduate

  Firat University, Elazığ Health Academy, Sağlık Memurluğu, Turkey

Dissertations

 • 2019 Doctorate

  ŞİZOFRENİ HASTALARINDA KABUL VE KARARLILIK TERAPİSİ TEMELLİ VE MOTİVASYONEL GÖRÜŞME DESTEKLİ DANIŞMANLIĞININ İŞLEVSEL İYİLEŞME VE MOTİVASYON DÜZEYLERİNE ETKİSİ

  Inonu University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik

 • 2016 Postgraduate

  Kronik Psikiyatri Hastalarına Bakım Verenlerin Bakım Yükleri ve Stresle Baş Etme Düzeylerinin Belirlenmesi

  Inonu University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English