Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Devletlerin Kripto Varlıklara İlişkin Hukuki Düzenlemeleri Üzerinden Bir Değerlendirme

ULUSLARARASI AKDENİZ HUKUK KONGRESİ 2022, Antalya, Turkey, 04 July 2022

Kalkınma Ajanslarında Personel Rejimi; Mevcut Durum ve Öneriler

1th Internatıonal Palandoken Scıentıfıc Research Congress, Erzurum, Turkey, 20 December 2020

A Key Center In Regıonal Development: Investment Support Offıces

5th International Conference on Social Scienes and Humanities, Ankara, Turkey, 20 December 2020

More Than A Regulatory Transaction: Presıdential Decrees

V. International İstanbul Scientific Research Congress, Online, Turkey, 14 August 2021

A Dysfunctioanl Constitutional Institution: Economic and Social Council

V. International İstanbul Scientific Research Congress, Online, Turkey, 14 August 2021

Presidential System in America and Turkey: A Comparison of Seperation of

International Halich Congress, Online, Turkey, 15 August 2021

Vice President in the Turkish Type of Presidential System

International Halich Congress, Online, Turkey, 15 August 2021

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda Adil Yargılanma Hakkı

6. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi, Online, Turkey, 26 July 2021

Urban And Rural Settlement Systems Research In Turkey-2020

6th Internatıonal Mardın Artuklu Scıentıfıc Researches Conference, Mardin, Turkey, 18 July 2021

Türk Hukukunda Bireysel Başvuru Yolunun Etkinliği

Seljuk Summit 4th International Social Sciences Congress, Karaman, Turkey, 22 June 2021

COVİD-19 Döneminde Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolü

Seljuk Summit 4th International Social Sciences Congress, Karaman, Turkey, 22 June 2021 Sustainable Development

Entrepreneurshıp And Innovatıon Ecosystem In Southeastern Anatolia Project Provınces

6th Internatıonal Mardın Artuklu Scıentıfıc Researches Conference, Mardin, Turkey, 18 July 2021

Inter Provınces And Regıons Socıo-Economıc Network Relatıons

II. Internatıonal Ankara Multıdıscıplınary Studıes Congress, Ankara, Turkey, 04 July 2021 Sustainable Development

Tüketici Uyuşmazlıklarında Uzman Arabuluculuk Uygulaması

Black Sea Summıt 6th Internatıonal Socıal Scıences Congress, Sinop, Turkey, 06 June 2021

Banka ve Finans Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Süreci

Black Sea Summıt 6th Internatıonal Socıal Scıences Congress, Sinop, Turkey, 06 June 2021

Türkiye’nin Mevcut Sosyal Yardım Sisteminin İşleyişine İlişkin Alternatif Öneriler

Mediterranean Summit 4th International Social Sciences Congress, Kıbrıs, Turkey, 16 April 2021 Sustainable Development

Türkiye’de Yatırım Teşvik Sistemi Uygulaması

6. Uluslararası Battalgazi Bilimsel Çalışmalar Kongresi, Malatya, Turkey, 07 April 2021

Yerelde Proje Kültürünün Gelişmesi: Kalkınma Ajansları Perspektifinden Bir Değerlendirme

6. Uluslararası Battalgazi Bilimsel Çalışmalar Kongresi, Malatya, Turkey, 08 May 2021

From Localization to Centralization Development Agencies in Turkey

Igdır International Social Sciences Congress, Iğdır, Turkey, 14 April 2021

Türkiye’de Sosyal Yardımlar İçin Azami Destek Uygulaması

5. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kayseri, Turkey, 16 April 2021

A Support on Social Assistance Activitıes of Non-Govermental Organizations

Igdır International Social Sciences Congress, Iğdır, Turkey, 14 April 2021

Yerelde Kamusal Destekler: Kosgeb Ve Kalkınma Ajansı Destekleri Üzerinden Bir Karşılaştırma”

Mediterranean Summit 4th International Social Sciences Congress, Online, Turkey, 01 January 2021

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları İçin Yeni Bir Kurumsal Model

Balkan Zirvesi 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Edirne, Turkey, 15 December 2020

Yararlanıcıların Gözünden Mevcut Sosyal Yardım Sistemi: Bir Yerel Araştırma Örneği

Uluslararası Marmara Sosyal Bilimler Kongresi-IMASCON 2020, Kocaeli, Turkey, 04 December 2020 Sustainable Development

An Evaluation On The Structure Of The Social Assistance And Solidarity Foundation Of The Board Of Trustees

4 International Mardin Artuklu Conference On Scientific Research, Mardin, Turkey, 7 - 08 August 2020

Sosyal Yardım Sağlayan Kurumlarda Dijitalleşme

TESAM IV. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Online, Turkey, 07 April 2021 - 08 April 2020 Sustainable Development

Türkiye’nin Sosyal Yardım Mevzuatına İlişkin Bir Değerlendirme: Sorunlar ve Öneriler

Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu (USVES), Online, Turkey, 10 April 2020 Sustainable Development

Metrics

Publication

39

Project

1

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals