Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2021 - Continues Assistant Professor

  Inonu University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

Courses

 • Undergraduate Çağdaş Siyasal Akımlar

 • Undergraduate Hukukun Temel kavramları

 • Undergraduate İcra ve İflas Hukuku

 • Undergraduate Criminal Law

 • Undergraduate Ticaret Hukuku

 • Undergraduate Borçlar Hukuku

 • Undergraduate Ceza Hukuku

 • Undergraduate Borçlar Hukuku

 • Undergraduate Çağdaş Siyasal Akımlar

 • Undergraduate İcra-İflas Hukuku