Education Information

Education Information

 • 2012 - 2020 Undergraduate

  Anadolu University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Uluslararası İlişkiler, Turkey

 • 2001 - 2008 Doctorate

  Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, Felsefe Ve Din Bilimleri, Turkey

 • 1998 - 2001 Postgraduate

  Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, Felsefe Ve Din Bilimleri, Turkey

 • 1993 - 1998 Undergraduate

  Harran University, Faculty Of Theology, Turkey

Dissertations

 • 2008 Doctorate

  David Hume'da Nedensellik Bağlamında Ahlak ve Hürriyet Problemi

  Selcuk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Din Felsefesi

 • 2001 Postgraduate

  İbn Arabi'nin Vahdeti Vücûd Öğretisinde Bilginin Yeri

  Selcuk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Din Felsefesi

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate Arabic

 • C1 Advanced English