Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yerel Halkın Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Kent Güvenliği Algısı: Malatya Örneği

20. ULUSLARARASI KAMU YÖNETİMİ FORUMU TAM METİN BİLDİRİ KİTABI, Malatya, Turkey, 21 October 2021, pp.759-772

TÜRKİYE’DE İŞLETMELERİN ÇEVRE SORUMLULUKLARI: ALTIN MADENCİLİĞİ SEKTÖRÜ ÜZERİNDEN BİR İNCELEME

Uluslararası 3. Sosyal Bilimler Sempozyumu , Kahramanmaraş, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.189-209

Evaluation of Rural Development Policies in Turkey in the Context of Sustainability

2. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, Elazığ, Turkey, 16 - 17 May 2013, pp.495-512 Sustainable Development

Non-Governmental Organizations as a New Actor in Water Resources Management in Turkey

VI. Uluslararası STK'lar Kongresi, Çanakkale, Turkey, 23 - 25 October 2009, pp.333-343

Çevre Etiği:Sürdürülebilir Kalkınma Kavramın aYeni Bir Bakış

TODAİE Kamu Etiği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 25 - 26 May 2009, no.342, pp.239-252

Sürdürülebilir Su Yönetimi Açısından Sürgü Alt Havzası'nın İncelenmesii

TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi, Ankara, Turkey, 20 - 22 March 2008, vol.1, pp.137-146

Books & Book Chapters

Türkiye’de Kentsel Yoksulluk Bağlamında Mekânsal Ayrışma: Batman Aydınlıkevler Mahallesi Örneği

in: Ulusal ve Küresel Ölçekte Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Konuları, Şahin Karabulut, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.39-62, 2022

Kamu Yönetiminin Yapısı

in: Yeni Kamu Yönetimi, Ahmet Yatkın, Editor, Nobel, Ankara, pp.133-184, 2020

Modern Türkiye'de Toplumsal Yapı ve Yerleşim (Göç-İskan) (1923-2019)

in: Modern Türkiye Tarihi, Ahmet Şimşek, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.391-407, 2019

Türkiye Cumhuriyeti'nin Konut Politikası

in: Türkiye'de Devlet Politikaları, Işıl Arpacı Osman Ağır, Editor, Nobel Akademik, Ankara, pp.535-555, 2018

Türkiye'de Neoliberal Politikalarla Biçimlenen Kentsel Su Hizmetleri Yönetimi

in: KAMU YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI Türkiye ve ABD den Örneklerle Çevre Kent ve Kent Yönetimi, Hüseyin Erkul Tan Baykal, Editor, Detay Yayınevi, Ankara, pp.273-294, 2009

Metrics

Publication

17

Project

1
UN Sustainable Development Goals