Education Information

Education Information

  • 1990 - 1995 Doctorate

    Selcuk University, Instıtute Of Health Scıences, Biyokimya (Yl) (Tıp), Turkey

Dissertations

  • 1995 Doctorate

    Diabetes Mellituslu Hastalarda Dehidroaskorbat/Askorbat Oranı Ve Kolinesteraz Düzeyleri. Sustainable Development

    Inonu University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri

Foreign Languages

  • C1 Advanced English