Education Information

Education Information

  • 2007 - 2013 Doctorate

    Inonu University, Fen Bilimleri, Biyoloji Hidrobiyoloji, Turkey

Dissertations

  • 2013 Doctorate

    Farklı Mikrohabitatlarda Zooplankton Davranışı ve Toleranslılığı

    Inonu University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Hidrobiyoloji

Foreign Languages

  • C1 Advanced English