Education Information

Education Information

 • 2012 - 2019 Doctorate

  Tokat Gaziosmanpaşa University, Graduate School Of Educatıonal Scıences, Turkey

 • 2009 - 2013 Expertise In Medicine

  Tokat Gaziosmanpaşa University, School Of Medıcıne, Turkey

 • 2001 - 2007 Undergraduate

  Inonu University, Tıp Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2019 Doctorate

  Ratlarda böbrek iskemi-reperfüzyon hasarında erken bir biyobelirteç olarak MYO-inositol oksijenaz düzeyi

  Tokat Gaziosmanpaşa University, Graduate School Of Educatıonal Scıences

 • 2013 Expertise In Medicine

  Yüksek doz metilprednizolonun tavşan kalp dokusunda oluşturduğu hasar üzerine melatoninin koruyucu etkileri

  Tokat Gaziosmanpaşa University, School Of Medıcıne