Education Information

Education Information

 • 2013 - 2017 Doctorate

  Inonu University, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı A.D., Turkey

 • 2010 - 2012 Postgraduate

  Inonu University, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı A.D., Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  Yaşlılarda Yaşam Doyumu, İyimserlik, Mutluluk ve Kan Lipitleri ile D Vitamini Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

  Inonu University, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı A.D.

 • 2012 Postgraduate

  Cep Telefonu Problemli Kullanım (PU)Ölçeğinin Türkçe'ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

  Inonu University, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı A.D.

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English